KETO - Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa

Ketterä oppijuus tukee toimimista työssä sekä antaa valmiuksia työnhakuun

Yhdeksän kesäyliopiston yhteinen Keto-hanke – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa käynnistyi syksyllä 2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Opintosuorituksia voi tehdä lokakuun 2022 loppuun. Hankkeessa tavoitteena on valmentaa 900 suomalaisen ketterän oppijan taitoja.

Ketterän oppisen taitoja ovat mm. ajanhallinta, ajattelun taidot, luovuus, itsensä johtaminen, ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, palvelumuotoilu, projektityöskentely, resilienssi, tiimityö, vuorovaikutus ja digitaidot. Niitä kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista. Keto-hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhan alaiset (määräaikaisissa työsuhteissa olevat) ja työlliset, joilla on matala pohjakoulutus. Valmennuksia toteutetaan yhdeksän maakunnan alueella sekä lähiopetuksena että verkossa.

Jyväskylän kesäyliopisto on mukana toteuttamassa hanketta Keski-Suomen alueella. Hanketta koordinoi Snellman-kesäyliopisto.

Jos kiinnostuit tai haluat tietää lisää, ota yhteyttä kesäyliopiston koulutuskoordinaattori Annika Knuutilaan, annika.m.knuutila[at]jyu.fi tai puh. 044 760 3722.

Keto-hankkeen bannerikuva