Päättyneet hankkeet

Täältä löydät tietoa jo päättyneistä yhteistyöhankkeista ja -tapahtumista
DiKATA-hanke 2019-2020

Hanketta koordinoi Snellman-kesäyliopisto. Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana 18 kesäyliopistoa. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on luonut hankkeen pohjaksi pysyvän, kansallisen digitaitokriteeristön, jonka avulla ihmiset voivat arvioida omaa digiosaamistaan ja tunnistaa osaamisvajeensa. Erilaisten oppijoiden liitto ry tarjoaa hankkeeseen koulutuksia, jotka mahdollistavat tasavertaista oppimista yhteiskunnassa. Hankeaika on 1.1.2019-31.12.2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Digivireä Keski-Suomi

Digivireä Keski-Suomi on JAMK:n ja Jyväskylän kesäyliopiston yhteishanke 2021-2022, jota rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus maaseuturahastosta. Hankkeessa laajennetaan Jyväskylän kesäyliopiston Geronet -tutortoiminnan malli keskisuomalaisiin kuntiin. Tarkoituksena on, että hankkeen päättyessä maakunnassa olisi kattavasti tarjolla vapaaehtoisuuteen perustuvaa vertaisopastusta ikäihmisille, jotka tarvitsevat apua digiasioihin.