OPE-hätäensiapukoulutus 2024

OPE-hanke tuo opetushenkilöstölle ajankohtaista ja ihmisläheistä osaamista hätäensiavun perusteista. Hanke tukee opetushenkilöstön valmiuksia ohjeistaa peruselvytystä omassa luokkahuoneessaan ja työyhteisössään.
 

Jyväskylän kesäyliopiston koordinoima OPE-hanke tuo opetushenkilöstölle ajankohtaista ja ihmisläheistä osaamista hätäensiavun perusteista, tietoa ja valmiuksia elvytystilanteissa toimimiseen sekä sydäniskurin käyttämiseen. Hanke tukee opetushenkilöstön valmiuksia ohjeistaa peruselvytystä omassa luokkahuoneessaan ja työyhteisössään. Useat kunnat hyödyntävät vuosittaisia opettajatyöpäiviä (ns. veso-päiviä) hätäensiapukoulutuksen järjestämiseen. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksia järjestetään kohdennetusti Keski-Suomen alueella. Hankkeen myötä edesautetaan tärkeän kansalaistaidon ylläpitoa opetusalan ammattilaisille. Koulutus toteutetaan työpajoina, joita järjestetään monipuolisesti eri Keski-Suomen kunnissa. Koulutukset toteutetaan vuoden 2024 aikana keväällä, kesällä ja syksyllä. Kouluttajana toimii sairaanhoitaja, ETK Hanna Tiihonen.

Sisältö

Koulutus toteutetaan neljän (4) oppitunnin mittaisena pienryhmäkoulutuksena. Koulutuksen sisältöön kuuluu:

  • Toiminta tapahtumapaikalla
  • Peruselvytys
  • Defibrillaattorin käyttö

Jokainen osallistuja pääsee opettelemaan välineistön käyttöä sekä elvytystoimia henkilökohtaisesti.

Koulutuksessa huomioidaan lasten elvytyksen erityispiirteet.

Koulutuksessa korostetaan elvytystaitojen tärkeyttä kansalaistaitona sekä varhaisen toiminnan merkitystä hätätilanteissa. Kunkin koulutustapahtuman sisältö räätälöidään vastaamaan koulutukseen osallistuvien opettajien oppilasryhmien ikäkohtaisia erityistarpeita. Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle. 

Toteutus

Koulutukset järjestetään lähiopetuksena kuntien tiloissa, pääasiassa kouluissa. Toteutus tapahtuu vuoden 2024 aikana keväällä, kesällä ja syksyllä. Kouluttajana toimii sairaanhoitaja, ETK Hanna Tiihonen. Yhden koulutusryhmän maksimikoko on 12 henkilöä. 

Varmistuneet aikataulut kevät 2024

6.4. Saarijärvi
17.4. Hankasalmi
25.4. Suolahti/Äänekoski

Varmistuneet aikataulut syksy 2024

5.8. Kivijärvi
6.8. Luhanka
7.8. Toivakka

Lisäksi koulutukseen vuonna 2024 osallistuvat

Jyväskylä, Muurame ja Jämsä (aikataulut vahvistetaan lähiaikoina).

Ilmoittautuminen

Eikö kuntasi perusopetuksen tai toisen asteen opetushenkilöstö ole vielä mukana? Vielä ehdit ilmoittautua maksuttomaan koulutukseen!

Lähetä sähköpostia osoitteeseen kesayo@jyu.fi sekä tomi.h.salmi@student.jyu.fi. Kerro viestissäsi mahdollinen koulutustila, arvio koulutuksen osallistujamäärästä sekä toive koulutuksen ajankohdasta. Toteutukset tehdään toiveiden pohjalta.

 


Mukana ovat jo: Hankasalmi, Jämsä, Kivijärvi, Luhanka, Saarijärvi, Suolahti, Toivakka ja Äänekoski!