Opettajat / Teachers

Tältä sivulta löydät Jyväskylän kesäyliopiston Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssin asiantuntevat opettajat kesällä 2018! Opettajia on neljä. Päivitämme tietoja parhaillaan.
On this page you can find the skillful teachers of the Intensive Course in Finnish Language and Culture in Jyväskylä Summer University in summer 2018! There will be four teachers on the course. Information will be updated shortly.

 

FM/M.A Reetta Niinisalo

 • Kirjoitusviestinnän opettaja
 • On opettanut Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssilla Jyväskylän kesäyliopistossa 2016-2017.
 • Opettanut suomea toisena kielenä ja kirjoitusviestintää Jyväskylän yliopistossa 2015-2017, lisäksi opettaa kirjoitusviestinnän verkkokursseja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. On myös toiminut vapaaehtoisena suomen opettajana Monikulttuurisuuskeskus Gloriassa 2014-2015.
 • Koulutus:
  • Filosofian maisteri, pääaineena suomen kieli, valmistunut 2014: Jyväskylän yliopisto
 • Written communication teacher
 • Has taught on the Intensive Summer Course of Jyväskylä Summer University in 2016-2017. 
 • Has also taught Finnish as a second language and written communication in University of Jyväskylä in 2015-2017, also teaches distance courses on written communication in Kokkola University Consortium Chydenius. Has also volunteered as a Finnish teacher in Multicultural Center Gloria in 2014-2015
 • Education:
  • Master of Arts, major in Finnish Language, graduated in 2014: University of Jyvaskyla

 

FM/M.A Minna Sorri

 • Suomi toisena kielenä -tuntiopettaja Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa
 • Opettanut suomen kieltä myös mm. Yhdysvalloissa Salolammen kielileirillä ja Petroskoissa  Karjalan Kansallisessa Teatterissa
 • Koulutus:
  • Filosofian maisteri, pääaineena suomen kieli (opettajaopinnot s2-linjalla), valmistunut 2017: Jyväskylän yliopisto
 • 'Finnish as a second language' teacher in the University of Jyväskylä Language Centre
 • Has also taught Finnish at the SalolampiLanguage Village, USA and at National Theatre of Karelia, Petroskoi.
 • Education:
  • Master of Arts, major in Finnish Language (s2), graduated in 2017: University of Jyväskylä

 

HuK/B.A. Meri Luoma

 • Suomi toisena kielenä –tuntiopettaja Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa
 • Opettaa keväällä 2018 suomea Vilnan yliopistossa Liettuassa
 • Koulutus:
  • Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena suomen kieli, valmistunut 2015: Jyväskylän yliopisto. Valmistuu filosofian maisteriksi 2018: Jyväskylän yliopisto.
 • ’Finnish as a second language’ teacher in the University of Jyväskylä Language Centre
 • Teaching Finnish in the University of Vilnius, Lithuania, in the spring semester 2018
 • Education:
  • Bachelor of Arts, major in Finnish Language, graduated 2015: University of Jyväskylä. Master of Arts in 2018.

 

HuK/B.A. Pauliina Puranen

 • Suomi toisena kielenä -tuntiopettaja Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa
 • Opettanut suomen kieltä Kööpenhaminan yliopistossa 2015-2016
 • Opettaa keväällä 2018 suomea Tukholman yliopistossa Ruotsissa
 • Koulutus:
  • Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena suomen kieli (opettajaopinnot S2-linjalla), valmistunut 2015: Jyväskylän yliopisto. Valmistuu filosofian maisteriksi 2018: Jyväskylän yliopisto.
 • Finnish as a second language teacher in the University of Jyväskylä Language Centre
 • Has taught Finnish in the University of Copenhagen 2015-2016
 • Teaching Finnish in the University of Stockholm, Sweden, in the spring semester 2018
 • Education:
  • Bachelor of Arts, major in Finnish Language (S2), graduated 2015: University of Jyväskylä. Master of Arts in 2018.