Avoin yliopisto- ja korkeakouluopetus

 

 

Jyväskylän kesäyliopisto tarjoaa vuosittain kattavan valikoiman avoimia yliopisto- ja korkeakouluopintoja. Tuomme Jyväskylään opintokokonaisuuksia ja kursseja eri yliopistojen ja korkeakoulujen tarjonnasta. Pyrimme tarjoamaan opintoja JYU:n opiskelijoiden tarpeisiin sekä esimerkiksi välivuotta viettäville tai työn ohella osaamistaan kehittäville keskisuomalaisille. Opintotarjontamme painottuu lähiopetukseen. Opintomme ovat maksullisia eikä niihin ole valintamenettelyä. Otamme mielellämme vastaan toiveita ja ideoita opintotarjontamme suhteen. Lähetä ideasi osoitteeseen kesayo(at)jyu.fi!

Lukuvuoden 2022-23 tarjontaa:

Huom! Opetusohjelma täydentyy kesän aikana. Kaikkien opintojen tietoja ei löydy vielä verkkosivuilta

 • Englannin kielen täydentävä kurssi 3 op (JYU) - elokuussa
 • Englannin kielen aineopinnot 35 op (JYU) - tammikuusta 2023 alkaen (alustava tieto)
 • Korean alkeiskurssi I 3 op (HY) - etäopetus
 • Kuvataiteen aineopinnot 35 op (LY) - tammikuusta 2023 alkaen (alustava tieto)
 • Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op (TaiY) - etäopetus
 • Logopedian perusopinnot 25 op (UTU) 
 • Monikulttuurisuusopinnot 25 op (UTU) - etäopetus
 • Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY) - etäopetus
 • Psyykkiset traumat 3 op (UTU)
 • Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op (UEF) - ensimmäinen kurssi lähiopetusta, loput verkko-opintoja
 • Ruotsin kielen perusopinnot 25 op (JYU)
 • Tanssipedagogiikan perusteet 25 op (TaiY)
 • Tietojohtamisen perusteet 5 op (TAU) - tammikuusta 2023 alkaen (alustava tieto)
 • Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op (OY) - verkko-opinnot

Avointen opintojen kulku:

 1. Ilmoittaudu kurssin esitesivun linkin kautta opintoihin ja maksa opintomaksu tai sen ensimmäinen erä. Opintomaksun ensimmäisen erän voi maksaa myös vasta lähempänä opintojen alkua.
 2. Viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua saat opintokirjeen, jossa neuvotaan avoimeen yliopistoon/korkeakouluun ilmoittautuminen sekä annetaan tarvittavat tiedot opintojen aloitukseen (linkki kurssialustalle, opetuksen paikka ym.). Ilmoittaudu avoimeen yliopistoon/korkeakouluun opintokirjeen ohjeiden mukaan.
 3. Nauti opiskelusta! Muista noudattaa opettajan antamia tai kurssin verkkoalustalla annettuja ohjeita ja tehtävien palautuspäivämääriä hyväksyttyjen opintosuoritusten varmistamiseksi. Tarvittaessa käänny Kesäyliopiston henkilökunnan puoleen pulmatilanteissa.
 4. Opettaja lähettää opintosuorituksesi joko suoraan tai Kesäyliopiston henkilökunnan kautta avoimeen yliopistoon/korkeakouluun kirjattavaksi. Opintosuoritukset kirjataan avoimen yliopiston/korkeakoulun opintorekisteriin.
 5. Voit pyytää opintosuoritusotteen avoimesta yliopistosta/korkeakoulusta. Näet suorituksesi myös Oma Opintopolku -palvelussa.
 6. Mikäli haluat sisällyttää opinnot tutkintoosi, tulee sinun anoa hyväksilukua/sisällytystä omasta oppilaitoksestasi. Helpoiten siirrät suorittamasi kurssin oman oppilaitoksesi opintorekisteriin Puro-palvelussa.

Jyväskylän yliopiston opiskelijat:

Jyväskylän yliopiston opiskelijalle kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella muiden yliopistojen sivuainekokonaisuuksia osana tutkintoaan. Opintojen sisällyttämisessä tutkintoon ohjeistaa oma tiedekunta tai laitos. 
Tietoa hyväksilukemisesta löydät JYU:n sivuilta.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijat ovat oikeutettuja 50 %:n alennukseen Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksusta edellyttäen, että opinnot ovat sisällytettävissä suoritettavaan tutkintoon (kandidaatin tai maisterin tutkinto JYU:ssa). Useimmiten opinnot voidaan sisällyttää perustutkintoon, mikäli opiskelijan tutkinnossa on tilaa kyseisille valinnaisille opinnoille. Mikäli opiskelija on jo suorittanut vaaditun määrän valinnaisia opintoja tutkintoonsa/tutkintoihinsa, ei alennusta ole mahdollista saada. Alennuksen saadakseen opiskelijan on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä kesäyliopistoon HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus. Todistuksen allekirjoittava HOPS-ohjaaja voi olla esimerkiksi omaopettaja tai tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija. Alennus koskee vain Jyväskylän kesäyliopiston osuutta opintomaksusta. Mahdollisesta järjestävän avoimen yliopiston tai -korkeakoulun opintomaksusta/rekisteröintimaksusta ei ole mahdollista saada alennusta. Allekirjoitettu todistus toimitetaan osoitteeseen jenni.j.panula-ontto@jyu.fi ennen opintoihin ilmoittautumista.

Opintoneuvonta:

Koulutussuunnittelija
Jenni Panula-Ontto
jenni.j.panula-ontto(a)jyu.fi
044 760 3725