Opiskelu kurssilla

Tervetuloa opiskelemaan Jyväskylän kesäyliopiston Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssille!

Opetusryhmät
Kurssin opetus järjestetään osaamistason mukaisissa ryhmissä. Kesäkurssilla on neljä tai viisi opetusryhmää. Jokaisen opetusryhmän maksimikoko on noin 15.

Ennen kurssin alkua opiskelijat vastaavat kysymyksiin ja kirjoittavat pienen tekstin, jonka avulla teemme alustavat ryhmäjaot. Kurssin alussa järjestämme vielä pienen testin varmistaaksemme, että opiskelijat ovat oikeassa ryhmässä. 

Ryhmä

Millä tasolla olet kurssin alussa?

Ryhmä 1
Aloitustaso 0 - A1.1

Osaat muutamia sanoja ja fraaseja suomeksi. 
Pystyt kertomaan itsestäsi perusasioita suomeksi. 
Haluat ryhmään, joka aloittaa kertaamalla suomen kielen alkeet. 

Ryhmä 2
Aloitustaso: A1.2

Ymmärrät ja osaat tuottaa yksinkertaisia lauseita suomeksi.
Osaat vastata esimerkiksi näihin kysymyksiin: Mitä sinä teet joka päivä? Mistä sinä tykkäät? Mitä sinä haluat?
Et ole enää aivan aloittelija, mutta tarvitset vielä apua, kun kirjoitat tai puhut suomea. 

Ryhmä 3
Aloitustaso: A2

Selviydyt omassa elämässäsi suomen kielellä, mutta tarvitset laajemman sanavaraston ja rakenteiden kertausta. 
Voit puhua ja kirjoittaa suomeksi aiheista, jotka ovat sinulle tuttuja.

Ryhmä 4
Aloitustaso: B1

Ymmärrät normaalitempoista puhetta ja pystyt keskustelemaan ja kirjoittamaan suomeksi eri aiheista. Haluat kuitenkin kerrata perusrakenteita ja vahvistaa puhumista. 

Ryhmä 5
Aloitustaso: B2

Pystyt tekemään suomeksi melkein kaiken, minkä haluat. 
Haluat kuitenkin vielä hioa rakenteita ja laajentaa sanavarastoasi.

HUOM! Kurssien teemat, rakenne ja opetusmenetelmät vaihtelevat vuosittain opettajan ja ryhmän mukaisesti. Opettajat suunnittelevat opetuksensa tietylle tasolle, mutta kuuntelevat myös opiskelijoiden toiveita. 

Tutustu näihin linkkeihin ja arvioi oma kielitaitosi:
Englanniksi: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52
Suomeksi: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56

Mitä kurssilla tehdään?
Kaikissa ryhmissä harjoitellaan puhumista, kuuntelemista, lukemista, kirjoittamista, kielioppia ja sanastoa. 
Lisäksi harjoitellaan erilaisia tapoja opiskella kieltä ja luodaan tehokkaita opiskelurutiineja, jotta kielenoppiminen jatkuisi myös kurssin jälkeen.

Opetusmenetelmät ovat monipuolisia ja jokaisen opiskelijan huomioonottavia. Kurssin aikana voi olla pieniä kokeita ja opiskelijat voivat pitää pienen esityksen suomeksi. Kaikki kokeet ja esiintymiset ovat kuitenkin vapaaehtoisia. Kurssin lopussa ei ole testiä, mutta saat opettajalta arvion siitä, miten kielitaitosi on kehittynyt.

Opetuskieli on suomi, mutta tarvittaessa englantia voidaan käyttää apukielenä.

Opiskelumateriaali
Opiskelun tukena käytetään opettajan valitsemaa oppikirjaa, joka sisältyy kurssin hintaan. Saat materiaalin kurssilla.
Oppikirjan lisäksi opetusmateriaalina käytetään mm. autenttisia tekstejä, musiikkia ja videoita. Sisällöt ovat aidosti hyödyllisiä ja käyttökelpoisia myös opiskelusi myöhemmissä vaiheissa. 

Opettajat
Kurssin opetuksesta ja opintojen sisällöstä vastaavat ammattitaitoiset suomen kielen opettajat.
Päivitämme tietoja talven aikana.