Lapset ja nuoret

Abi- ja lukiolaiskurssit

Kesäyliopiston tarjonnasta löytyy lukiolaisille ja abiturienteille lukiomenestystä tukevia sekä kirjoituksiin valmentavia kursseja. Abi- ja lukiolaiskurssien avulla oppilaat saavat varmuutta opiskeluun ja ylioppilaskirjoituksiin, oppivat uutta ja pääsevät testaamaan omaa osaamistaan. Opetus tapahtuu asiantuntevien ja motivoivien opettajien ohjauksessa. Järjestämme myös tuki- ja kertauskursseja, jotka sopivat mihin tahansa lukiovaiheeseen. Osa kursseista toteutetaan verkkovälitteisinä. Oman lukion aineenopettajalta kannattaa kysyä mahdollisuutta sisällyttää kursseja lukiotodistukseen.

JYUniorit

Lasten ja nuorten yliopisto JYUniorit tarjoaa ympäri vuoden monitieteisiä tiedepajoja, tiedekerhoja ja tiedeleirejä ja tapahtumia 5-18-vuotiaille. Luvassa on hauskaa oppimista ja harrastusmahdollisuuksia Jyväskylän yliopiston opettajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden opastuksella. Toiminnallisen tekemisen kautta jokaisen luovuus pääsee esille ja osaaminen kertyy.

JYUniorit-toiminnan tavoitteena on
- innostaa tieteen, taiteen ja tutkimuksen pariin
- tarjota monitieteinen oppimisympäristö
- tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimisen taitoja

JYUniorit toimintaa toteuttavat Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen LUMA-keskus. Innostutaan yhdessä tieteestä, taiteesta ja tutkimuksesta!

luontokerho7467.jpg