Tartu tarinaan -hanke

Tartu tarinaan -hanke oli Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston rahoittama puolitoistavuotinen hanke, jonka päätavoitteena on auttaa keskisuomalaisia lapsia ja perheitä löytämään lukuilo. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti ne perheet, joissa lukeminen ei ole vielä osa arkea. Hanke päättyi maaliskuun 2020 lopussa.

Hankkeen tuotoksena syntyi päiväkoteihin ja Perhekahviloihin vietäviä Lukubokseja, jotka ovat täynnä tiettyyn teemaan liittyvää tekemistä; kirjoja, pelejä, leikkejä ja erilaisia toimintaideoita toteuttavaksi päiväkodissa tai kotona vanhempien kanssa. Lisäksi järjestettiin erilaisia vanhempien ja lasten yhteisiä tapahtumia sekä asiantuntijaluentoja ja työpajoja vanhemmille ja kasvattajille.

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopisto, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja Niilo Mäki Insituutti.

Hankkeen kotisivut ovat luettavissa verkossa (tilanne maaliskuu 2020).

Lisätietoja hankkeen toteuttajista saat seuraavilta sivuilta

www.skr.fi/ks
www.nmi.fi
www.kesayo.jyu.fi
www.jarvi-suomenpiiri.mll.fi