Ernst Mether-Borgstömin taiteesta inspiraatiota oppimiseen - tiedettä ja taidetta yhdistävät työpajat alakouluille

Abstraktin taiteen innoittama oppimateriaali tarjoaa leikkimielisiä lähestymistapoja taiteen tutkimiseen ja tekemiseen sekä menetelmiä monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. Oppimateriaali on suunnattu kaikille, uteliaasti ja ennakkoluulottomasta maailmaa tutkiville, jotka haluavat hyödyntää taidelähtöisiä työskentelytapoja opetus- ja ohjaustyössään. Toivomme, että oppimateriaalin tehtävät tarjoavat tilaa leikille ja mielikuvitukselle.

Oppimateriaalin alussa Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelijat esittelevät taiteilija Mether-Borgströmin. Seuraavaksi vuorossa on erilaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka on muokattu Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden kuvataiteen soveltavalla kurssilla toteuttaman tuntisuunnitelman pohjalta. Innoittajana on ollut Ernst Mether-Borgströmin teokset, joiden  geometriset muodot ja abstraktit elementit tarjoavat oivallisia mahdollisuuksia erilaisten ilmiöiden tutkimiseen.

Oppimateriaali on tuotettu AJATUSVIIVOJA – Mether-Borgströmin taide tiedekasvatuksessa –hankkeessa, jota on tukenut Mether-Borgströmin säätiö. Oppimateriaali on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tiedemuseon, Jyväskylän kesäyliopiston, Keski-Suomen LUMA-keskuksen, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen sekä musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kanssa.

Lataa materiaali täältä: Avointen oppimateriaalien kirjasto

Picture2.png