JYUniorit-toiminnan taustaa

Jyväskylän kesäyliopisto järjestää vuoden ympäri kokemukselliseen oppimiseen pohjautuvia vapaa-ajan tiedeleirejä ja -kerhoja Keski-Suomen maakunnassa. Toiminnassa ovat aktiivisesti mukana Jyväskylän yliopiston tiedekunnat ja opiskelijat. Tieteitä, taiteita ja tutkimusta esitellään lasten ja nuorten ehdoilla.

Kysymyksiä, vastauksia, ihmettelyä, kokeilua ja onnistumisia! 

JYUniorit on samalla osa 1980-luvulla Euroopassa kehitettyä konseptia, joka tarjoaa elämyksellistä tiedekasvatusta ja tutkivaa oppimista eri ikäisille lapsille ja nuorille. Eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston (European Children's Universities Network) jäsenenä noudatamme seuraavia periaatteita:

  • Kannustamme lapsia uteliaisuuteen ja kriittiseen ajatteluun, jotka ovat tutkimuksen ja tieteen kulmakiviä.
  • Teemme yliopistoa tutuksi ja tarjoamme näkemyksiä akateemisesta kulttuurista sekä sen roolista yhteiskunnassa.
  • Vahvistamme yliopistojen avoimmutta sekä mahdollistamme yliopistomaailman sekä lasten ja nuorten kohtaamisia. 
    Kannustamme 
    lapsia ja nuoria tutustumaan eri tieteenaloihin.
  • Lisäämme nuorten ymmärrystä erilaisista koulutusvalinnoista ja uravaihtoehdoista.
  • Tarjoamme kunnioittavan ilmapiirin ilman suorituspaineita.

https://eucu.net/