LAPE - Kohti lapsiystävällistä maakuntaa -koulutussarja

LAPE - Koulutussarja tarjoaa välineitä lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtaminen edellyttää tietoa hyvinvoinnista, lasten oikeuksista ja seurannan työvälineistä. Lasten oikeudet eivät voi toteutua ilman aitoa arjen kohtaamista. Koulutussarja tarjoaa välineitä lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Koulutussarja liittyy valtakunnalliseen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE), jonka  tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Tehdään yhdessä muutos kohti oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita ja kehitetään myös erityis- ja vaativimman tason palveluja. (Hallituksen kärkihanke/ STM ja OKM)

Kohderyhmä: luottamushenkilöt, kuntien johto, lasten ja perheiden kanssa työskentelevät

Kutsu Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman päätösseminaariin

KESKI-SUOMESTA SUOMEN LAPSIYSTÄVÄLLISIN MAAKUNTA
7.12.2017 klo 16-18

-Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma / hankejohtaja Maria Kaisa Aula, STM (esityksen diamateriaali)
-Keski-Suomen lapsiohjelma / maakunnallisen lape-ryhmän pj. Päivi Fadjukoff, Jyväskylän yliopisto (esityksen diamateriaali)
-Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Keski-Suomessa / hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen, KSLAPE (esityksen diamateriaali)
-Päivän puheenjohtajana toimii muutosagentti Hanna Hämäläinen

LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS; NÄKÖKULMIA JA HAASTEITA
11.1.2018 klo 16-18

  • Avauspuheenvuoro / hankejohtaja Maria Kaisa Aula, STM (esityksen diamateriaali)
  • Lape Keski-Suomessa nyt, / Raija Harju-Kivinen (esityksen diamateriaali)
  • Lasten oikeuksien sopimus / lapsioikeuden apulaisprofessori Suvianna Hakalehto, UEF
  • Kommenttipuheenvuoro / sote-vastuuvalmistelija Mikael Palola, KS2020
  • Maakuntajohtajan päätössanat / Tapani Mattila

Tilaisuuteen voi osallistua luentosalissa (Jyväskylän yliopiston Agora-rakennus) tai seurata tilaisuutta verkosta. Verkkotunnukset saat ilmoittautumisen jälkeen. Tilaisuutta ei tallenneta. 
 

ENNAKOINNILLA PAREMPIA LAPSIASOIHIN LIITTYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ  KUNNISSA

8.3.2018 klo 15-18

Lapsivaikutusten arviointi /  johtava asiantuntija Esa Iivonen, MLL (esityksen diamateriaali)
Lapsibudjetointi / kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas, Oulun kaupunki (esityksen diamateriaali)

 

Tulossa myöhemmin:
Arjen osallisuus työpajat toukokuussa. Tähän työpajaan ilmoittaudutaan suoraan Lape -toimiston henkilöstölle, eikä tilaisuuteen ole mahdollista osallistua verkossa. 

Lisätietoa ja ohjelma Lapsi- ja perhepaveluiden muutosohjelma LAPE –sivuilta.  Syksyllä 2018 tulossa on Osallisuuden vahvistamisen työmenetelmät.

TILAISUUDET OVAT MAKSUTTOMIA,TERVETULOA!

Koulutussarja (8.3. tilaisuuteen saakka) järjestetään Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (KSLAPE) ja Jyväskylän kesäyliopiston yhteistyönä

Lisätietoja:

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Keski-Suomessa, Hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen, p.  014 266 8201, 050 351 9249, Raija.Harju-Kivinen@jkl.fi 
Jyväskylän kesäyliopisto rehtori Leena Meriläinen,  p. 050 381 2313 leena.s.merilainen@jyu.fi