Yhteystiedot

Tuomo Kuivalainen (4.1.-31.12.2021)
Koulutussuunnittelija / Keski-Suomen opetus- ja sivistystoimen täydennyskoulutuksen koordinaattori
Jyväskylän kesäyliopisto / Summer University of Jyväskylä
puh./tel. +358 (0)44 760 3720
tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi

Kati Koskiniemi (poissa 4.1.-31.12.2021)
Koulutussuunnittelija / Keski-Suomen opetus- ja sivistystoimen täydennyskoulutuksen koordinaattori
Jyväskylän kesäyliopisto / Summer University of Jyväskylä
puh./tel. +358 (0)44 760 3720
kati.j.koskiniemi@jyu.fi

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto / P.O. Box 35, 40014 University of Jyväskylä, Finland