O3 Keski-Suomi

Keski-Suomen kuntien opetus- ja sivistystoimen opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen koordinointiverkosto

Jyväskylän kesäyliopisto, Keski-Suomen kunnat ja Keski-Suomen liitto muodostavat yhteistyöverkoston, jonka puitteissa koordinoidaan maakunnan opetus- ja sivistystoimen henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet huomioivaa täydennyskoulutusta vuosina 2021-2024.

Yhteistyöverkoston toiminnan näkyvin muoto tulee olemaan lukuvuosittain julkaistava O3 Keski-Suomi koulutuskalenteri. Koulutuskalenterin mukaisiin koulutuksiin yhteistyöverkostossa mukana olevien tahojen opetus- ja sivistystoimen henkilöstön on mahdollisuus osallistua maksutta. Koulutukset toteutetaan lähi- ja/tai verkko-opetuksena Keski-Suomen maakunnan alueella. 
Toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea suunnittelua ja vahvistaa koulutusten pääteemat. Ohjausryhmä koostuu verkostossa mukana olevien tahojen edustajista. Kaikilla Keski-Suomen kunnilla on mahdollisuus esittää toiveita koulutusten aiheiksi ja sisällöiksi. Kesäyliopisto toimii koulutustoiveiden, -teemojen ja -ideoiden kokoajana ja koordinoijana sekä koulutusten järjestäjänä.
Yhteistyön piirissä olevat koulutukset löytyvät jatkossa O3 koulutuskalenterista ja kesäyliopiston ammatillisten lisäkoulutusten listalta merkinnällä O3.

Oman koulutustarjonnan lisäksi pyrimme kokoamaan esille myös mahdollisimman laajasti opetus- ja sivistystoimijoiden kohderyhmälle tarjottavat muut koulutukset Keski-Suomen alueella (mm. AVI, OAJ, JY jne.).

Yhteistyössä mukana olevat tahot: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari sekä Äänekoski. 

Myös muilla aiheesta kiinnostuneilla/kohderyhmään sopivilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin lisätiedoissa ilmoitetulla hinnalla.