ERIO3 - Erityisosaamista esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, 7 op (OPH)

Jyväskylän kesäyliopisto (O3 Keski-Suomi verkosto) toteuttaa Opetushallituksen rahoittaman erityisopetusosaamiseen liittyvän koulutuskokonaisuuden Jyväskylässä 2020-2021. Koulutukset perehdyttävät erityisopetuksen keskeisiin sisältöihin ja uusimpaan tutkittuun tietoon sekä antavat konkreettisia välineitä ja menetelmiä käytännön työhön. Koulutukset käynnistyvät syksyllä 2020.

Koulutuskokonaisuuden jälkeen:

 • esi- ja alkuopetuksen henkilöstön erityispedagoginen osaaminen lisääntyy
 • varhaisen tuen toteuttamisen edellytykset paranevat
 • esi- ja alkuopetuksen välisen nivelvaiheen sujuvuus vahvistuu

Koulutus on osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka-, ruokailu- ja majoituskuluista.

Koulutuksen suoritustavat:

 • Kokonaisuus rakentuu 5 teemamoduulista, joihin sisältyy koulutuspäiviä joko verkossa tai lähiopetuksena (covid19-tilanteesta riippuen) sekä itsenäistä verkkotyöskentelyä ajalla 11/2020-11/2021. 
 • Koulutuspäivät toteutetaan reaaliaikaisina (verkko)tilaisuuksina alla ilmoitettuina päivinä (klo 9-15).
 • Itsenäinen verkkotyöskentely pitää sisällään oppimistehtäviä ja/tai teemaan liittyvää verkkokeskustelua. Työskentely toteutetaan Pedanet-alustalla, ja se on mahdollista tehdä itselle sopivina ajankohtina moduulikohtaisesti.
 • Suorittaakseen koulutuskokonaisuuden osallistumista edellytetään (verkko)kontaktiopetuksen osioihin 1-4 ja + sekä niihin liittyvään verkkotyöskentelyyn. 
 • Osallistuminen yksittäisiin osioihin on mahdollista, mutta etusijalla ovat kokonaisuuteen osallistujat. 

Olemme avanneet ilmoittautumisen myös yksittäisiin moduuleihin.
Ilmoittautumiset tehdään kunkin koulutusosion alla olevasta linkistä. Ilmoittautuminen kuhunkin moduuliin on auki siihen asti kun ryhmässä on paikkoja tai kunnes ryhmän ilmoittautuminen päättyy.

Koulutusosiot:

1. Taitojen arviointi ja tukeminen (verkkototeutus)

5.11.2020 - Tuen tarpeen arviointi - ketä ja mitä tuetaan?
Kouluttajat: Satu Peitso, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja Riina Niutanen, lto, elo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
6.11.2020 - Huolen puheeksi ottaminen ja luottamuksen rakentaminen – pedagoginen ja oppilashuollollinen näkökulma
Kouluttajat: Pirjo Lahtinen, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti ja Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, KM, EO, opinto-ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
-> Ilmoittaudu viim. 4.11.: https://forms.gle/YzMXcmJ7axWJTBjAA 

2. Erityisvaikeuksia ja oppimisen ongelmia (verkkototeutus) 

21.1.2021 - Autismikirjo ja autismiystävällinen opetus ja toimintaympäristö
Kouluttaja: Päivi Norvapalo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
22.1.2021 - Haastava käyttäytyminen
Kouluttajat: Sanna Vallenius ja Sari Granroth-Nalkki, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 
29.1.2021 - Neuropsykiatriset vaikeudet koulupolun aloituksessa
Kouluttajat: Satu Peitso, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja Niko Romo, kokemusasiantuntija, ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
-> Ilmoittaudu viim. 8.1.: https://forms.gle/UFA7dJqF1JsdezyDA

+ Oppimisen tuki ja johtaminen (myös oppilaitosjohdolle)

9.-10.2.2021 - Kasvun ja oppimisen tuen johtaminen – tietoa ja toimintaa!
Kouluttajat: Merja Koivisto ja Tiina Heikkinen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
-> Ilmoittaudu viim. 26.1.: https://forms.gle/yvxpb8UZf6VhSmKY8

3. Kohtaaminen

24.3.2021 - Ratkaisukeskeiset menetelmät
Kouluttaja: Leena Mannström-Mäkelä, VTM, psykoterapeutti, rat.kes. valmentaja, Voimavara.
25.3.2021 - Pedagoginen toiminta ja kohtaaminen
Kouluttaja: Liisa Ahonen, KT, kasvatuskonsultti, Kasvusto
16.4.2021 - Positiivinen pedagogiikka
Kouluttaja: Kaisa Vuorinen, KM, erityisluokanopettaja, Positiivisen pedagogiikan tutkija ja kouluttaja.
-> Ilmoittaudu viim. 10.3.: https://forms.gle/43YD3PCrXj8ykZUs5

4. Yhteistyö

25.8.2021 - Monialainen perhe- ja verkostoyhteistyö
Kouluttajat: psykologi Johanna Polso ja kuraattori, perheterapeutti Pirjo Lahtinen
1.10.2021 - Tiimityön taidot / Sitoutuminen ja sitouttaminen, Kouluttajat: Petteri Mikkola, työnohjaaja(STOry), organisaatiokonsultti(FINOD) ja Maria Kankkio, Varhaiskasvatuksen johtaja, Laukaan kunta.
-> Ilmoittautumisaikaa jatkettu 24.8. asti: https://forms.gle/kw8t4vaRMtTiMBjn9

 

Kohderyhmä:

 • Erityisopetusosaamisen lisäämisestä kiinnostunut esi- ja/tai alkuopetuksen opetus- ja kasvatushenkilöstö Keski-Suomessa. Moduuli +: Oppimisen tuki ja johtaminen on suunnattu erityisesti myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtohenkilöstölle.
  Mukaan kokonaisuuteen voi hakea myös maakunnan ulkopuolelta tulevat.

 • Koulutuksen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinnassa huomioidaan myös se, että koulutukseen pääsee osallistumaan mahdollisimman laajasti opetushenkilöstöä eri kunnista ja kouluista. Tarvittaessa osallistumista rajataan 2 hlöä / koulu.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika kokonaisuuteen on päättynyt. Olemme lähettäneet ilmoittautuneille sähköpostiviestin koulutukseen valinnasta 1.10.2020. Mikäli viestiä ei löydy, tarkistathan varmuuden vuoksi myös roskapostikansiosi. Joskus viestit saattavat ajautua tarkan suojauksen vuoksi sinne. Asiaan liittyvät tiedustelut: kati.j.koskiniemi(at)jyu.fi

** Seuraamme aktiivisesti COVID19-tilannetta. Ilmoitamme muutoksista aina ilmoittautuneille. **

Yhteyshenkilö:

 Tuomo Kuivalainen
koulutussuunnittelija, O3-koordinaattori
Jyväskylän kesäyliopisto
044  760 3720
tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi