Opiskelu talvi-intensiivikurssilla

Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi järjestetään Jyväskylässä. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille kokonaisvaltainen kielen oppimisen elämys suomalaisen talven keskellä. Kurssimme pohjaa ajatukseen siitä, että kielen oppii tehokkaimmin käyttämällä sitä! Niinpä järjestämme intensiivikurssilla perinteisen opetuksen lisäksi vapaaehtoista vapaa-ajan ohjelmaa, jossa pääset käyttämään suomea yhdessä toisten kurssilaisten sekä ohjaajiemme kanssa. Kurssilla pääset kielen oppimisen lisäksi tutustumaan Keski-Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin.

Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi pitää sisällään n. 40 oppituntia (á 45 min) kieliopintoja. Kurssiin kuuluu lisäksi n. 15 tuntia vapaaehtoista oheistoimintaa, joka on suunniteltu tukemaan kielenoppimista luonnollisessa ympäristössä. Oheistoimintaan kuuluu vapaa-ajan ohjelmaa sekä läksykerhoja. Osa tästä oheistoiminnasta kuuluu kurssin hintaan.

Kurssin suomen kielen opettajat ovat ammatillisesti päteviä, ja he pitävät huolen siitä, että saat korkeatasoista opetusta koko kurssin ajan. Kurssin henkilökuntaan kuuluu myös vapaa-ajanohjaaja sekä kesäyliopiston hallintohenkilökunta.

Kurssin päätteeksi saat todistuksen suoritetusta kurssista.

Kurssin rakenne

Opetusta on arkipäivisin (ma-pe) klo 9.00–14.00 (5 x 45 min.). Opetus järjestetään opiskelijoiden kielitaitoa vastaavassa tasoryhmässä. Opetusryhmiä voi olla useampia, mikäli saamme kurssille tarpeeksi osallistujia. Hyväksymme hakijat kurssille ilmoittautumisen päätyttyä hakulomakkeen ja kyselyn kautta saatujen ennakkotietojen perusteella.

Järjestämämme vapaa-ajan ohjelma tukee varsinaista kielen opiskelua. Kurssi on aikataulutettu siten, että kaikilla on halutessaan mahdollisuus osallistua myös oheistoimintaan. Päivitämme lisätietoa vapaa-ajan ohjelmasta verkkosivuille myöhemmin.

Taitotasoryhmät

Opetus järjestetään kurssille opiskelijoiden kielitaitoa vastaavissa tasoryhmissä aloittelijoista edistyneisiin (0–C1). Joka vuosi ei järjestetä kaikkia ryhmiä. Tarjottavat ryhmät kerrotaan ilmoittautumissivulla. Ryhmissä voi olla enintään 15 opiskelijaa.

Alustavat ryhmäjaot tehdään ilmoittautumisessa kerrottujen tietojen (lyhyt teksti ja itsearviointi) perusteella.

A1: Kielen perusteet, kuten tervehtiminen. Osaat joitakin sanoja ja fraaseja, ja osaat vastata ja kysyä yksinkertaisia kysymyksiä.

A2: Osaat lukea ja kirjoittaa yksinkertaisia, lyhyitä tekstejä. Osaat kertoa perusasioita itsestäsi sujuvasti.

B1: Ymmärrät tavallista puhetta tutuista aiheista. Pärjäät esim. yleisissä matkustustilanteissa suomeksi, ja osaat keskusteluissa perustella näkemyksiäsi.

B2: Ymmärrät pitkääkin puhetta ja osaat lukea esim. artikkeleja tai kaunokirjallisuutta suomeksi. Osaat keskustella sujuvasti erilaisista aiheista.

Huom! Oppituntien teemat, rakenne ja opetusmenetelmät vaihtelevat joka vuosi ryhmästä ja opettajasta riippuen. Opettajat suunnittelevat oppitunnit valmiiksi, mutta he kuuntelevat myös opiskelijoiden toiveita.

Voit arvioida suomen kielen taitotasosi täällä:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52

Mitä kurssilla tehdään?

Kurssilla harjoitellaan puhumista, kuuntelemista, lukemista, kirjoittamista, kielioppia ja sanastoa. Kurssilla opetellaan myös erilaisia opiskelutapoja ja luodaan tehokkaita opiskelurutiineja, jotta opiskelua voi jatkaa tehokkaasti myös kurssin jälkeen.

Opetusmenetelmät ovat monipuolisia ja ne huomioivat erilaiset opiskelijat. Kurssin aikana saattaa olla pienempiä testejä ja opiskelijoita saatetaan pyytää pitämään pienet esitelmät suomeksi. Kurssin lopuksi ei järjestetä koetta, mutta opettaja antaa jokaiselle opiskelijalle arvion kielitaidon kehittymisestä.

Kurssin opetus järjestetään suomen kielellä, mutta englantia voidaan käyttää apukielenä erityisesti aloittelija- ja keskitason ryhmissä.

Kohderyhmä

Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssimme on suunnattu kaikille yli 18-vuotiaille Suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille henkilöille ympäri maailman. Osallistujien ikäjakauma on vaihdellut 18-70 välillä.

Kurssin opetus järjestetään suomen kielellä, mutta englannin kieltä voidaan käyttää apukielenä opetuksessa. Siitä syystä opiskelijoilta edellytetään myös englannin kielen osaamista perustasolla.

Opiskelumateriaalit

Kurssin alussa saat opettajan valitseman oppikirjan, joka kuuluu kurssin hintaan. Oppikirjojen lisäksi kurssilla käytetään aitoja tekstejä, musiikkia ja videoita. Materiaalit ovat hyödyllisiä myös suomen kielen opiskelun myöhemmissä vaiheissa.

Kurssipaikka

Kurssi järjestetään Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksella. Vapaa-ajan ohjelmaa järjestetään muissa paikoissa Jyväskylässä ja sen ulkopuolella.

Medium_DSC_0626.jpg   Medium_DSC_0635.jpg