Merellinen Kotka ja Malmgårdin kartanolinna 21.9.2023