Kestävä malli varhaiskasvatuksen osaajapulan ratkaisemiseksi (JOTPA)

Pätevöitymispolulle varhaiskasvatuksen opettajaksi

Oletko suorittanut varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon ulkomailla, mutta sinulla ei ole vielä pätevyyttä toimia varhaiskasvatuksen opettajana Suomessa?

Kokoamme pilottiryhmää, jossa ohjataan Keski-Suomessa tai Keski-Pohjanmaalla asuvia henkilöitä pätevöitymispolulle kohti varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä. Hanke ei tarjoa itse opintoja, vaan autamme pätevöittävien opintojen löytämisessä ja aloittamisessa. Hankkeessa ohjataan OPH:n rinnastamispäätöksen jo saaneita tai autetaan rinnastamispäätöksen hakemisessa.

Tarvitsetko ohjausta ja tukea pätevöittävien opintojen löytämisessä, ilmoittaudu pilottiryhmään täyttämällä ilmoittautumislomake 15.11.2023 mennessä.
Olemme yhteydessä hakijoihin henkilökohtaisesti.

Qualify as an early childhood education teacher

Have you completed an early childhood education teacher degree abroad but are not yet eligible to work as an early childhood education teacher in Finland?

We are gathering a pilot group in which we guide people living in Central Finland or Central Osthrobothnia on a qualification path towards early childhood education teacher positions. The project does not offer the studies, but helps people find qualifying study path. The project guides those who have already received a decision on the assimilation of OPH or we provide assistance in the OPH process.

If you need counselling and support in finding the suitable studies for your situation, please register for the pilot group by filling out this registration form by November 15th 2023  
We will contact applicants personally.

Projekti on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoa pilottiryhmästä:
Marika Myllymäki marika.s.myllymaki@jyu.fi
Kaija Kähäri-Wiik kaija.kahari-wiik@kpkesayliopisto.fi