Valmentava verkko-opintopaketti 8-14 op varhaiskasvatuksen opettajaksi suuntaaville (JOTPA-hanke)

Maksuton valmentava verkko-opintopaketti 8-14 op ulkomailla tutkintonsa suorittaneille varhaiskasvatuksen opettajaksi suuntaaville


Onko sinulla kasvatustieteen tai varhaiskasvatuksen korkeakoulututkinto ulkomailta?

Oletko kiinnostunut varhaiskasvatuksen opettajan tehtävistä Suomessa?

Mikäli tarvitset tukea pätevöittävien opintojen aloittamiseen sekä ammatilliseen suomen kieleen, hae mukaan suorittamaan maksutonta opintopakettia, jossa yhdistyvät varhaiskasvatuksen opintoihin perehdyttävät sisältökurssit ja ammatillinen suomen kieli.

Opintopaketissa perehdytään suomalaiseen varhaiskasvatuksen kenttään, saadaan eväitä akateemisiin opintoihin ja opitaan suomen kieltä ja ammattisanastoa oman taitotason mukaan. Opintojen aikana saat alusta saakka tuutorin tukea kursseista suoriutumiseen sekä oman pätevöitymispolun löytämiseen.

 • Opintopaketin sisältö:
  1. Finnish early education and pedagogy: right to play, learn and participate (englanniksi) 1 op
  2. Ammatillista suomea varhaiskasvattajille (B1) 2 op tai opiskelijan oman taitotason mukaista suomen kielen opetusta
  3. Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen aineopintojen opetussuunnitelman mukainen sisältökurssi 5 op:
  Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka 5 op
  TAI Monimuotoinen lapsuus 5 op

Opintopaketti suoritetaan joustavasti ajalla 15.4.2024-15.4.2025. Verkkokurssit voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa.

 • Osallistumiskriteerit:
  1. Osallistujalla tulee olla kasvatustieteen tai varhaiskasvatuksen kandidaatin tai maisterin tutkinto ulkomaisesta korkeakoulusta.
  2. Osallistujan tulee osata jo sujuvasti suomea (noin B1).
  3. Osallistujan tulee voida sitoutua opintopaketin suorittamiseen 15.4.2025 mennessä.

Opinnot käynnistyvät, mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita saadaan ryhmään vähintään 20.
Hae mukaan opintopakettiin tällä lomakkeella, hakuaika on 19.2.-15.3.2024.

Lisätiedot:
Marika Myllymäki, marika.s.myllymaki@jyu.fi, +358 44 760 3732
Kaija Kähäri-Wiik, kaija.kahari-wiik@kpkesayliopisto.fi


Jyväskylän Avoin yliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto sekä Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto pyrkivät tällä hankkeella tukemaan varhaiskasvatuksen opettajan ammatista kiinnostuneita, ulkomaisessa korkeakoulussa tutkintonsa suorittaneita henkilöitä pätevöitymispolulle tarjoamalla alaan perehdyttävän opintopaketin. Opinnot toteutetaan Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen rahoituksen turvin.

Projekti on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.