Opintoneuvonta, opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen

Opintoneuvonta

Opintojen suunnitteluun liittyvää opintoneuvontaa ja -ohjausta saat kesäyliopiston henkilökunnalta. Opintojen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä ensisijaisesti opettajan/kouluttajan puoleen. Välitämme tarvittaessa viestisi oikealle henkilölle.

Hyväksiluvut

Hyväksilukua haetaan omasta oppilaitoksesta. Hyväksilukuasioissa, korvaavuuksissa ja opintojen sisällyttämisessä neuvoo lähtökohtaisesti oman oppilaitoksen henkilökunta.

  • Jos haluat sisällyttää Kesäyliopistossa suorittamiasi opintoja osaksi jotain tutkintoa, tulee sinun selvittää hyväksilukumahdollisuus omasta oppilaitoksestasi.
  • Jos olet hakemassa opiskelemaan uutta tutkintoa, kannattaa hyväksiluku- ja korvaavuusmahdollisuudet selvittää hakukohteen hakuneuvonnasta (yhteystiedot löytyvät yleensä Opintopolusta).

Avoimen yliopisto-opetuksen hyväksilukeminen:

  • Kesäyliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestämille opinnoille on aina haettu vastaavuus siltä yliopistolta, jonka opetusohjelman mukaista opetus on. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Kesäyliopistossa suoritetut Lapin yliopiston oikeustieteiden opintojaksot voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Sen sijaan jos opiskelija hakeutuu opiskelemaan oikeustieteitä Helsinkiin, eivät suoritetut opinnot välttämättä suoraan korvaa mitään tutkintoon kuuluvia opintoja. Opiskelijan tulee selvittää opintosuoritusten vastaavuus muissa yliopistoissa itse.
  • Jos jatkat aikaisemmin kesken jääneitä opintojasi, on ennen opintojen jatkamista syytä tarkistaa ovatko opetusohjelmat muuttuneet ja selvittää, mitä suorituksia sinulta puuttuu.