Tiedettä ja taidetta JYUnioreiden kesäleireillä

Tulevana kesänä Lasten ja nuorten yliopiston JYUniorit-tiedeleireillä kurkistetaan tieteen ja taiteen kiehtovaan maailmaan. Kaikenikäisille lapsille ja nuorille on tarjolla laaja valikoima leirejä luonnontiede-, kulttuuri- ja kielileireistä aina luoviin ilmaisu- ja taideleireihin. Leireillä tiedettä tarkastellaan leikin sekä yhdessä kokeilemisen ja tutkimisen kautta lasten kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla.

Lapsia kannustetaan toteuttamaan itseään eri tieteenalojen keinoin turvallisessa ja oppimiselle hedelmällisessä ympäristössä. Leiriläisiltä ei vaadita ennakkotietoja – utelias asenne riittää. Ohjaajina toimivat Jyväskylän yliopiston opiskelijat, jotka saavat itsekin arvokasta kokemusta leireiltä.

Ohjelmointia ja robotiikkaa tytöille

Kesällä järjestetään ensimmäistä kertaa tytöille suunnattu Robottiseikkailu-leiri, jolla tutustutaan erilaisiin robotteihin sekä opitaan rakentamaan ja ohjaamaan niitä sensoreiden avulla. Lisäksi ohjelmoidaan oma peli ja suoritetaan robottiajokortti. Leikkien, pelien ja muiden innostavien aktiviteettien myötä opitaan ohjelmointikielen alkeita sekä kehitetään loogista ajattelua, ongelmanratkaisua ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Leirin ohjaajan, Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkijan Viivi Korpelan mukaan on tärkeää näyttää lapsille, että ohjelmoinnillista ajattelua on mahdollista oppia myös täysin ilman teknologiaa. – Sitä ei kannata tehdä liian vaikeaksi. Harva tulee ajatelleeksi, että esimerkiksi laivanupotusta pelatessa harjoitellaan monipuolisesti loogista ajattelua, ehtolauseita sekä yksityiskohtaisten toimintaohjeiden antamista, Korpela sanoo.

On arvioitu, että Suomessa teknologia-alan osaajista vain noin 22 % on naisia. Tietoevryn teettämän kyselytutkimuksen mukaan teknologia-alaa harkitsee vain 16 % nuorista naisista. Teknologia- ja ohjelmointialat ovat yhä tänäkin päivänä miesvaltaisia ja naiset ovat olleet aliedustettuina jo pitkään. – Teknologia-alan miesvaltaisuus on voinut vaikuttaa mielikuviin ja siihen, että tytöt eivät ole aina tunteneet olevansa tervetulleita näille leireille tai laajemmin teknologia-alalle, Korpela toteaa.

– Mahdollisuuksia ja roolimalleja siis kaivataan, minkä takia on tärkeää järjestää tytöille oma leiri robotiikasta ja ohjelmoinnista. Näin tekemällä edistetään tasa-arvoa ja kannustetaan tyttöjä kiinnostumaan teknologiaan liittyvistä aiheista.

Tytöille suunnattua leiriä on toivottu jo pitkään. – Kysyntää tyttöjen omalle leirille on ollut, sillä monet ovat tiedustelleet niistä aiemmilla leireillä. Tyttöjen robottileiri tuli täyteen nopeasti, mikä todisti tarpeen tämän kaltaisen kurssin toteuttamiselle, Korpela paljastaa.

Tarinankerrontaa animoinnin avulla

Animaatioleirillä lapset pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan oman elokuvan yhdessä toisten lasten kanssa. Lasten hahmottamis- ja sunnittelutaidot kehittyvät kuin huomaamatta innostavan ryhmätyöskentelyn parissa.

Leirillä taiteen eri osa-alueita ja käsitteitä opitaan luonnollisesti tekemisen kautta. – Lapset pääsevät harjoittelemaan esimerkiksi käsikirjoittamista, lavastamista, animaatiotekniikoita, kuvaamista, äänityöskentelyä ja editoimista. Sommittelemisen myötä myös heidän esteettinen hahmottamiskykynsä kehittyy, kertoo leirin ohjaaja, taidekasvatuksen opiskelija Lotta Puurula.

Puurula pitää taideilmaisua tärkeänä osana lasten kasvua ja kehitystä. – Animaatioleirillä taide tulee esille tarinankerronnan kautta, sillä taidehan on tarinankerrontaa. Animaatioita tehdessään lapset pääsevät kehittämään itse omaa tarinaansa ja tuomaan samalla taiteen keinoin esille, mistä he ovat kiinnostuneet ja mistä he välittävät,
Puurula kertoo. – Itseilmaisun ja luovuuden myötä taideilmaisu on hauskaa.

Toiminnallisia taide-elämyksiä

Kuvataideleirillä sukelletaan kuvataiteeseen sekä käsityön ja draamakasvatuksen maailmaan. Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään luovasti erilaisten kuvataiteen menetelmien avulla sekä tutustumaan kuvataiteen välineisiin. Viikon aikana koetaan taide-elämyksiä, harjoitellaan kädentaitoja, vieraillaan taidenäyttelyissä sekä hyödynnetään Jyväskylän kulttuuritarjontaa ja Seminaarinmäen ympäristöä.

JYUnioreiden leireillä painotetaan turvallista ja oppimiselle hedelmällistä ilmapiiriä. – Meille on tärkeää luoda leirille turvallinen ilmapiiri, jossa uskaltaa kokeilla ja päästää oman luovuutensa valloilleen. Tavoitteena on tuoda taidetta tutuksi ja lähemmäs lapsen omaa kokemusmaailmaa. Tutustumme erilaisiin välineisiin sekä materiaaleihin ja lähestymme kuvataidetta moniaistisesti, sanovat leirin ohjaajat, Heta Vattovaara, Pihla Salminen ja Simone St. Clair Stevenson, jotka opiskelevat Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

Taidekasvatus tukee lasten kasvua ja kehitystä. – Kiireetön ja turvallinen ilmapiiri sekä prosessimainen työskentely mahdollistavat lasten kuvailmaisun, kuvallisen havaitsemisen ja -ajattelun kehittymisen, Jyväskylän yliopiston kuvataiteen pedagogiikan lehtori Antti Lokka ja yliopistonopettaja Maria Mäkivirta kommentoivat. – Seminaarimäen arkkitehtuuri, ympäristö ja kuvataidenäyttelyt tarjoavat inspiroivan ja monipuolisen toteutusympäristön, he lisäävät.

Jyväskylän kesäyliopiston koordinoimille JYUniorit-kesäleireille on ilmoittautunut jo yli 350 lasta. Leirejä on tänä vuonna ennätyksellisesti 37. Leirit ovat osa JYUniorit – lasten ja nuorten yliopistotoimintaa, jota toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja Keski-Suomen LUMA-keskus. #tiedettäkaikille

Teksti: Emilia Massinen
Kuva: Samuli Rossi
Lisätiedot: Jyväskylän kesäyliopisto
Kristiina Niemi-Kaija

lastenyliopisto@jyu.fi
jyu.fi/fi/palvelut/jyuniorit
p. 044 760 3726