Kesäyliopisto koordinoi kansainvälisiä ikäihmisten digitaitohankkeita 2020-2022

Digitaidot ovat nykyajan perustaitoja, jotka jokaisen kansalaisen tulisi osata. Pohjoismaiden neuvoston rahoittamissa Nordplus-hankkeissa jaetaan asiantuntemusta, osaamista ja viimeisimpien tutkimusten tuloksia yhteiseen käyttöön Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tavoitteena on yhteinen ymmärrys siitä, miten ikääntyvä oppija innostuu ja oppii kykyjä suunnistaa digimaailmassa.

Jyväskylän kesäyliopisto on koordinoinut vuosina 2020-2021 toteutunutta, Nordplus Adult -ohjelmasta rahoitettua hanketta: How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic?, joka organisoi hankeaikana useita kansainvälisiä tapaamisia ja seminaareja. Tilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastasivat paikalliset hankekumppanit kukin vuorollaan. Hankekumppaneina ovat olleet Seniornett Norjasta, Swedish Association for Distance Education Ruotsista sekä Medardo coboto treciojo amziaus universitetas (MCTAU) Liettuasta.

Tapaamisten aikana kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja ja käytiin keskustelua siitä, millaisia käytäntöjä ja metodeja eri organisaatiot käyttävät edistäkseen ja tukeakseen ikääntyvien digitaitoja. Jaetut hyvät käytänteen jalkautetaan osallistujaorganisaatioissa omaan toimintaan paikallisessa kontekstissa soveltuvin osin. Hankkeen aikana syntynyttä tietoa ja materiaaleja jaettiin osallistujaorganisaatioissaja hankkeen edistymistä arvioitiin jo hankeaikana, kuullen osallistujien toiveita ja palautetta.

Koronaviruspandemian johdosta hankkeen toteutusta jouduttiin hieman muuttamaan, minkä seurauksena alunperin paikanpäällä eri maissa tapahtuvat kokoontumiset jouduttiin siirtämään verkkoon. Tämän myötä mahdollistui kuitenkin se, että tapaamisiin voitiin kutsua laajempi joukko osaanottajia, myös hankkeen ulkopuolisia toimijoita. Hankkeen tapaamisten materiaali on myös koottu verkkosivustolle, jossa on julkaistu avointa tietoa kaikkien kiinnostuneiden käytettäväksi ja myös hanketapaamisten esitymateriaaleja osallistujien tarpeisiin.

Hankkeen seurauksena syntyi yhteistyöverkosto osallistujaorganisaatioiden välille, ja hyvä yhteistyö jatkuukin uuden Nordplus Adult hankkeen parissa NPAD-2021/10187: DIGITAL SUPPORT: Guidelines for training the trainers to support seniors towards making daily life more easy in digital world. Hanke on alkanut syyskuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Lisätietoja  kesäyliopiston Nordplus -hankkeista antaa

Ville Hirvikoski
koulutussuunnittelija
ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi
044 760 3728