Kannanotto: Hallituksen peräännyttävä vapaan sivistystyön leikkauksista

Hallitusohjelmassa kohdennetaan 25 miljoonan euron säästöt vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, jotka järjestävät koulutusta kaikille suomalaisille. Erityisen rankasti kohdeltaisiin kesäyliopistoja ja opintokeskuksia, joihin kaavaillut leikkaukset olisivat jopa 40 prosenttia oppilaitosten koko rahoituksesta.

Työmarkkina- ja koulutusalan järjestöt vaativat hallitusta perääntymään leikkauksista:
- Säästöt vaarantaisivat kattavan ja monipuolisen oppilaitosten verkoston sekä sen lakisääteisten tehtävien hoitamisen.
- Rahoitusleikkaukset vaarantaisivat suomalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen.
- Kattavat koulutuspalvelut häviäisivät varsinkin pienistä kunnista.
- Kuntien mahdollisuudet edistää kuntalaisten hyvinvointia ja osaamista vaikeutuisivat.
- Opiskelijoilta perittävien maksujen korotuksilla ei voida kattaa julkisen rahoituksen nopeaa supistumista.

Lue kannanotto: Järjestöt: Hallituksen peräännyttävä vapaan sivistystyön leikkauksista (oaj.fi)