Jyväskylän kesäyliopiston uusi ilme

Asiantunteva, kiinnostava, inhimillinen, jatkuvaan oppimiseen kannustava oppilaitos

Jyväskylän kesäyliopisto yhdistää 110-vuotiaat perinteet raikkaasti moderneihin tuuliin. Vapaan sivistystyön oppilaitoksena se tarjoaa tieto- ja tiedepohjaista koulutusta eri ikäryhmille. Kesäyliopiston tarinaa tuodaan nyt esille myös uudella visuaalisella ilmeellä. 

Asiantunteva ja kiinnostava toimija


Uudessa ilmeessä eri väriset tunnuskuvat, neliö, kolmio, viivat ja ympyrä, viestivät kesäyliopiston monimuotoisuutta. Neliö kuvaa muotokielellään kesäyliopiston asiantuntevaa, vakaata ja luotettavaa toimijuutta koulutuskentällä. Tietoon ja tieteeseen pohjautuvan opetuksen keskiössä ovat ammattitaitoiset kouluttajat ja asiantunteva henkilöstö. Kolmio puolestaan ilmentää särmikkyydellään sitä, että kesäyliopisto tarjoaa kiinnostavia, ajankohtaisia ja jatkuvasti uudistuvia koulutuksia. 

"Kesäyliopisto pystyy reagoimaan nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin ajankohtaisilla opetussisällöillä", Leena Meriläinen toteaa.

Inhimillisyys ja yhteisöllisyys keskiössä


Uudessa brändissä kolme viivaa kuvaa kesäyliopiston toiminnan peruspilareina inhimillisyyttä ja yhteisöllisyyttä – kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin. Sivistystyön ohella kesäyliopisto tuo ihmisiä yhteen ja uusia näkökulmia elämän risteyskohdissa kuten esimerkiksi ammatinvaihdossa tai eläkkeelle sirryttäessä.

"Haluamme näin tuoda ilonpilkahduksia ja onnistumisia opiskelijoiden arkeen, edistää heidän hyvinvointiaan sekä avata uusia väyliä kuljettavaksi", Meriläinen kuvailee.

Kaikille tiedonjanoisille


Uudessa ilmeessä ympyrä kuvaa jatkuvuutta. Sillä halutaan kertoa, että kesäyliopisto tarjoaa kaikille tiedonjanoisille mahdollisuuden elinikäiseen ja eteenpäin pyrkivään  oppimiseen. Kaikille avoimet koulutukset edistävät koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

"Olemme myös ylpeitä 110-vuotisista akateemisista juuristamme ja katsomme rohkeasti tulevaan. Uusi ilmeemme viestii tätä entistä vahvemmin", Meriläinen luonnehtii.

Raikkaan ilmeen suunnittelussa yhteistyökumppanina on toiminut mainostoimisto Kamua. Uuteen ulkoasuun siirrytään viestinnässä vaiheittain perinteitä unohtamatta. Jyväskylän kesäyliopiston verkkosivujen yleisilme ja Soihtu-logo kuvaavat edelleen Jyväskylän kesäyliopiston tiivistä yhteyttä Jyväskylän yliopistoon.