Ikääntyvien yliopiston neuvottelukunta: Hallituksen rahoituslinjaukset uhkaavat lopettaa Ikääntyvien yliopistojen toiminnan useilta paikkakunnilta

Linda Rauta-Saukko kuva

Ikääntyvien yliopistotoiminta on mielekästä, elämänlaatua kohentavaa ja parhaimmillaan hoiva- ja laitostarvetta keventävää toimintaa. Ikääntyvien yliopistossa opiskelu on suoritevapaata ja toimintaan osallistutaan monin eri työ- ja opintotaustoin. Osallistujia yhdistää tahto pitää yllä omaa sivistystään, terveyttään, seurata aikaansa ja kehittyä.

Ikääntyvien yliopistotoimintaa järjestetään vapaan sivistystyön valtionrahoituksella, perien
mahdollisimman pieniä opiskelijamaksuja, jotta pienituloisten eläkeläisten on mahdollisuus
osallistua. Opintoja järjestetään kustannustehokkaasti ja osin myös verkossa, millä
varmistetaan osallistumismahdollisuudet asuinpaikasta tai liikuntakyvystä riippumatta. Mikäli
leikkaukset toteutuvat suunnitellussa laajuudessa, on osa kesäyliopistoista jo todennut, ettei
Ikääntyvien yliopistotoimintaa ole mahdollista jatkaa.

Lue Ikääntyvien yliopiston neuvottelukunnan tiedote kokonaisuudessaan täällä.