Opiskelutaitoja tukevat opintojaksot

Onko yliopisto-opiskelu sinulle uutta tai onko opiskeluvuosista jo aikaa? Suosittelemme tutustumaan opiskelukykyä tukeviin opintojaksoihin, jos pärjääminen avoimissa yliopisto-opinnoissa mietityttää. Opintojaksot järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto (ei Jyväskylän kesäyliopisto).

Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op)

Opintojaksolla opiskelija pohtii opiskelunsa pää- ja välitavoitteita sekä omaa motivaatiotaan. Lisäksi opiskelija tarkastelee omia opiskelutaitojaan sekä elämässään olevia voimavaroja ja haasteita, jotka edistävät tai saattavat estää opiskelua. Opintojakso sisältää oman toiminnan harjoituksia, joiden avulla opiskelija voi lisätä itsemyötätuntoaan ja minäpystyvyyden kokemustaan sekä oppia tekemään tietoisia, opintojaan edistäviä valintoja. Tavoitteena on, että opiskelijan pystyvyyden kokemus opintoihin kasvaa. Lisäksi jakson aikana tutustutaan opiskelun keskeisiin tietojärjestelmiin ja tehdään ohjaustarvearvio. Tavoitteena on, että opiskelija uskaltaa tarttua opintoihin innostuneena, oppii hyödyntämään erilaisia välineitä ja kanavia edistääkseen opintojaan ja osaa hakea ohjausta ja neuvoa niitä tarvitessaan. Opintojakso on maksuton.

Huom! Jyväskylän kesäyliopiston toteuttamissa opinnoissa käytetään osittain eri tietojärjestelmiä. Ohjauspalvelut ovat myös Kesäyliopistosta erilaiset, kuin kurssilla käsitellyt JYU:n avoimen yliopiston palvelut. Opintojakso on kuitenkin hyödyllinen muilta osin myös Kesäyliopiston opiskelijoille.

Löydät kurssin tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet JYU:n avoimen yliopiston verkkosivuilla

Orientaatio jatkuvaan oppimiseen 2 – polkuja tieteelliseen ajatteluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen (1 op)  

Opintojaksolla opiskelija oppii akateemisessa opiskelussa tärkeitä tietoja ja taitoja, kuten tieteellistä ja kriittistä ajattelua sekä kykyä arvioida asioita eri näkökulmista. Ajattelutaitojen lisäksi jaksolla perehdytään tieteelliseen lukemiseen ja sitä tukeviin lukustrategioihin sekä tieteellisen tekstin ominaispiirteisiin. Opiskelija pääsee myös harjoittelemaan akateemisiin opintoihin kuuluvien tekstien lukemista ja kirjoittamista. Jakso sisältääkin erilaisia tehtäviä, joiden avulla opiskelijan on mahdollista kehittyä itsenäisenä kriittisenä ajattelijana, lukijana ja kirjoittajana. Lisäksi opintojaksoon kuuluu itsearviointia ja sen harjoittelua. Jakson yleisenä tavoitteena on, että opiskelija uskaltaa tarttua akateemisiin opintoihin ja hyödyntää opiskelussaan jaksolla oppimiaan taitoja. Yhdessä Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -opintojakson kanssa sisällöt kasvattavat opiskelijan yleisiä valmiuksia yliopisto-opintoihin. Opintojakso on maksuton.

Löydät kurssin tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet JYU:n avoimen yliopiston verkkosivuilla

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky 2 op

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi kehittää opiskelutaitojasi, kohentaa hyvinvointiasi ja vahvistaa luottamustasi opinnoissa pärjäämiseen. Opintojakso hyväksiluetaan yleisopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin ainakin Jyväskylän yliopiston tutkinnoissa. Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa ja se sisältää neljä pääteemaa: akateemiset opiskelutaidot, minäpystyvyys ja itsemyötätunto, opintojen suunnittelu ja ajankäyttö sekä stressi ja palautuminen. Kurssilla saat vinkkejä myös opintojesi suunnitteluun ja yhteensovittamiseen työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhteyteen. Opintojakso on maksullinen.

Löydät kurssin tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet JYU:n avoimen yliopiston verkkosivuilla

Yllä listatut opintojaksot ovat JYU:n avoimen yliopiston opintojaksoja, eikä Kesäyliopisto vastaa niiden järjestämisestä. Mikäli sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä JYU:n avoimen yliopiston opiskelun palvelupisteelle.