Tietoa uusille toimijoille

Mistä Verkko-Ikis-toiminnassa on kyse?

  • Suomen Ikääntyvien yliopiston toimintaa järjestävät tahot kokoavat verkkotarjontaansa yhteen paikkaan, verkkosivulle, josta kiinnostuneet sen löytävät.
  • Jyväskylän kesäyliopisto koordinoi Verkko-Ikääntyvien yliopiston toimintaa. Yhteisen verkkosivuston kautta myös kaikki muut ikääntyvien yliopistotoimijat voivat tuoda tarjontansa esille. Koulutusta järjestävä opisto voi näin ollen markkinoida omaa tarjontaansa yhteiselle Verkko-Ikis-sivustolle. Jyväskylän kesäyliopisto ei toisin sanoen myy muiden oppilaitosten koulutuksia tai toimi personoidusti tietyn koulutuksen välittäjänä.

 Miten voi liittyä uudeksi toimijaksi?

  • Jos opistonne on kiinnostunut toteuttamaan Verkko-Ikis-toimintaa ja haluaisitte oman tarjontanne esille tälle verkkosivustolle, voit ottaa yhteyttä Jyväskylän kesäyliopistoon: kesayo@jyu.fi. 
  • Kurssista/koulutuksesta tarvitsemme olennaiset tiedot: kurssin nimi, toteutusajankohta sekä suora linkki ilmoittautumissivustolle.
  • Tämän jälkeen saat oikeuden laittaa omaa tarjontaanne esille verkkosivuille ja käyttää markkinoinnissa Verkko-Ikis-toiminnalle luotua brändimateriaalia.

Tällä hetkellä Verkko-Ikis-toiminnassa ovat mukana:
Jyväskylän kesäyliopisto
Mikkelin kesäyliopisto
Lapin kesäyliopisto
Omnia, Espoon työväenopisto
Snellman-kesäyliopisto
Tampereen kesäyliopisto