Tietosuoja ja saavutettavuus

Jyväskylän kesäyliopisto käsittelee kaikkia antamiasi henkilötietoja luottamuksellisesti. Tiedot on asianmukaisesti suojattu ja niihin on pääsy vain asianosaisilla henkilöillä. Alla oleviin tietosuojaselosteisiin on kirjattu tarkemmin henkilötietojen käyttö- ja säilytysperiaatteet.
Saavutettavuus opintotietojärjestelmä Hellewissä

Hellewin kautta opiskelija voi itse ilmoittautua mukaan opintoihin. Opiskelijan ilmoittautuessa kotisivujen kautta, ohjataan henkilö ilmoittautumaan erillisellä sivustolla sijaitsevan verkkolomakkeen kautta. Tämä saavutettavuusselosta on laadittu tätä palvelua koskien.