Tenttiminen

Tenttiin ilmoittautuminen

Kaikista kesäyliopiston ohjelman ulkopuolisista ylimääräisistä tenteistä (ns. siirtotenteistä) on aina sovittava kesäyliopiston kanssa erikseen. Siirotenttejä voi suorittaa Kesäyliopiston muun tenttipäivän yhteydessä tai erikseen sovittavana yksityistenttinä.

Tentteihin ilmoittaudutaan 10 päivää ennen tenttiä kyseisen tenttipäivän kohdalta (kohdasta "ilmoittaudu") ja ilmoittautumislomakkeen lisätieto-kohdassa tulee mainita tentittävä jakso.

Itä-Suomen yliopiston (UEF) tentteihin tulee ilmoittautua viim. 10 päivää ennen tenttiä myös Peppi-palvelussa.

Perinteiset tentit järjestetään Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa, Mattilanniemessä.

Tenttitilaisuudesta voi myöhästyä korkeintaan puoli tuntia ja tenttiin osallistuva voi poistua tenttisalista aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta. Tentinvalvoja tarkistaa tenttijöiden henkilöllisyyden tenttipapereiden palautuksen yhteydessä (henkilöllisyystodistus mukaan).

Jos et voi osallistua ilmoittautumaasi kirjallisuustenttiin, on peruminen ilmoitettava kirjallisesti (sähköposti kesayo@jyu.fi tai postitse) kesäyliopistoon kaksi (2) arkipäivää ennen tenttiä. Tällöin tenttimaksua ei peritä. Tentin perumatta jättäneiltä perimme koko tenttimaksun, maksu on sama myös JY:n opiskelijalta.

Tenttimaksut

Kesäyliopiston kirjallisuustenttimaksu on mainittu kunkin kurssin kohdalla. Kesäyliopiston järjestämien kurssien opetukseen kuuluvat tentit kuuluvat lähtökohtaisesti opintomaksuun.

Siirtotentin hinta on 50 € kun tentti suoritetaan Kesäyliopiston muun tentin yhteydessä ja 150 € (tenttiaika 4h tai alle) / 200 € (tenttiaika yli 4h) mikäli tentti suoritetaan erikseen sovitussa tenttitilaisuudessa.

Mahdollinen erillinen tenttimaksu maksetaan verkkomaksupalvelussa, johon saat linkin sähköpostitse. Huomaa, että tenttimaksu peritään siinäkin tapauksessa, että jättää vastaamatta (luovuttaa) tentissä.

Tenttineuvonta:
kesayo@jyu.fi
+358 44 760 3725