JYUniorit-toiminnan taustaa

Jyväskylän kesäyliopisto järjestää vuoden ympäri vapaa-ajan tiededeleirejä ja -kerhoja Keski-Suomen maakunnassa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Tieteitä, taiteita ja tutkimusta esitellään lasten ja nuorten ehdoilla.

Kysymyksiä, vastauksia, ihmettelyä, kokeilua ja onnistumisia! 

JYUniorit on osa 1980-luvulla Euroopassa kehitettyä konseptia, joka tarjoaa elämyksellistä tiedekasvatusta ja tutkivaa oppimista eri ikäisille lapsille ja nuorille. Eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston (European Children's Universities Network) jäsenenä noudatamme seuraavia periaatteita:

  • Kannustamme lapsia uteliaisuuteen ja kriittiseen ajatteluun, jotka ovat tutkimuksen ja tieteen kulmakiviä.
  • Teemme yliopistoa tutuksi ja tarjoamme näkemyksiä akateemisesta kulttuurista sekä sen roolista yhteiskunnassa.
  • Vahvistamme yliopistojen avoimmutta sekä mahdollistamme yliopistomaailman sekä lasten ja nuorten kohtaamisia. 
  • Kannustamme lapsia ja nuoria tutustumaan eri tieteenaloihin.
  • Lisäämme nuorten ymmärrystä erilaisista koulutusvalinnoista ja uravaihtoehdoista.
  • Tarjoamme kunnioittavan ilmapiirin ilman suorituspaineita.

https://eucu.net/