1.3. Hyvä ravitsemus iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukipilari, Arja Lyytikäinen, pääsihteeri, Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Avaus esityksen teemaan