Tanssia ja taiteita avoimina yliopisto-opintoina

Kesäyliopistolla pyörähtää ensimmäistä kertaa tänä syksynä käyntiin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssipedagogiikan opintokokonaisuus. Paikallisten tanssinystävien toiveesta toteutettavaan koulutukseen on ilmoittautunut mukava porukka innokkaita tanssiharrastajia ja ammattilaisiakin. Muutama paikka on kuitenkin vapautunut äkillisten perumisten vuoksi, joten kiinnostuneet voivat vapaita paikkoja vielä opintojen alkuun saakka.

Kokonaisuuden vastaavana opettajana toimii tanssitaiteilija ja koreografi Maria Nurmela. Paikallista osaamista opettajissa edustaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Mariana Siljamäki, jonka jyväskyläläiset tanssin ystävät tuntevat myös Tanssiopiston toiminnasta. Opiskelijat pääsevät opintojen aikana myös vierailevien luennoitsijoiden tanssipedagogiikan professori Eeva Anttilan ja TaT Kai Lehikoisen oppiin.

Opinnoissa perehdytään mm. kehotietoisuuteen, eri tanssikulttuureihin, tanssin rooliin yhteiskunnassa sekä tietenkin eri tapoihin oppia ja opettaa tanssia. Opintojen ytimessä on harjoittelu ja yhdessä tekeminen. Kurssien lähiopetusjaksot pidetään Jyväskylän Tanssiopiston tiloissa.

Jyväskylän kesäyliopistossa jo vuodesta 2017 tarjonnassa olleet Lapin yliopiston opetussuunnitelman mukaiset kuvataiteen perusopinnot järjestetään taas tänäkin lukuvuonna. Opintokokonaisuuden ensimmäinen kurssi Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylän lisäksi myös Jämsässä, yhteistyönä Jämsän Työväenopiston kanssa. Johdantokurssin syksyllä Jämsässä suorittavat opiskelijat voivat halutessaan jatkaa opintokokonaisuuden muille kursseille Jyväskylässä keväällä 2022.

Kuvataiteen perusopinnot (lukuun ottamatta Jämsän johdantokurssia) alkavat tammikuussa 2022 ja päättyvät saman vuoden joulukuussa. Opintoihin sisältyy johdantokurssin ja portfoliotyöskentelyn lisäksi havaintopiirustusta, värioppia, maalausta, kokeellista grafiikkaa sekä plastista sommittelua. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti erilaisiin ilmaisutekniikkoihin ja kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

Opettajakaarti koostuu pääosin keskisuomalaisista taiteilijoista. Johdantokurssilla sekä portfoliotyöskentelyssä kuvataideopiskelijoita ohjaa kuvataiteen pedagogiikan lehtori Antti Lokka sekä kuvataiteilija Minja Revonkorpi. Maalauskurssia opettaa Revonkorven lisäksi taidemaalari Mari Antjärvi, joka vastaa myös havaintopiirustuksen kurssin opetuksesta. Värioppiin perehdyttää kuvataiteilija Kristiina Lempiäinen-Trzka ja plastisen sommittelun opettajana toimii taiteilija Kirsi Tapper. Kokeellisen grafiikan opetuksesta vastaa tuttuun tapaan kuvataiteilijat Rita Vargas ja Maria Pihl.

Kuvataiteen perusopinnot soveltuvat kaikille oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijat voivat olla työtaitojensa syventäjiä, alalle tulevaisuudessa pyrkiviä tai harrastajia. Opintoihin ovat tervetulleita kaikki, jotka omaavat opintoja aloittaessaan riittävät kuvalliset valmiudet. Kuvataiteen perusopintojen suorittaminen hyvin arvosanoin antaa oikeuden jatkaa aineopintoihin, jotka järjestetään Jyväskylän kesäyliopistossa näillä näkymin seuraavan kerran lukuvuonna 2022–2023.

Lukuvuoden opintotarjontaan on suunnitteilla myös kaksi kurssia valokuvaustaidetta. Opinnot ovat niin ikään Lapin yliopiston opetussuunnitelman mukaisia. Visuaalinen ilmaisu I -kurssi on tarkoitus toteuttaa loppusyksyllä. Kurssin toteutuessa tarjotaan keväällä myös jatkokurssi Visuaalinen ilmaisu II.

 

Lisää tanssipedagogiikan perusteista: https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/6/230/352540

Lisää kuvataiteen perusopinnoista: https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/6/253/352530

 

Tiedustelut ja opintoneuvonta:

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto

jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

044 760 3725