Suomeen ikääntyvien yliopistotoiminnan tuonut professori emeritus Eino Heikkinen on menehtynyt

Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveystieteen professori emeritus Eino Heikkistä voidaan pitää suomalaisen ikääntyvien yliopistotoiminnan isänä. 1980-luvun alussa hänellä heräsi kiinnostus Saksassa ja Iso-Britanniassa virinneeseen Kolmannen iän yliopisto -toimintaan, joka pyrki antamaan senioriväestölle mielekkään tavan opiskella ja kerryttää yhteiskunnassa tarvittavia taitoja. Heikkinen sai vuonna 1985 muun Jyväskylän yliopiston ikääntymisestä kiinnostuneen tiedeyhteisön sekä Jyväskylän kaupungin vakuuttumaan toiminnan terveyttä ja hyvinvointia edistävästä merkityksestä ja Jyväskylän kesäyliopistolle annettiin tehtäväksi käynnistää ikääntyvien yliopistotoiminta. Tavoitteita oli monia: ikääntyvän ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoisuuden ylläpito ja kohentaminen, tieteellisen tiedon hankkimisen mahdollisuus, vireyden ja hyvän itsetunnon ylläpito sekä omien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Toiminnalla haluttiin myös vastata ikääntyvien konkreettisiin oppimistarpeisiin erityisesti tietoyhteiskuntataitojen alueella. Heikkisen alkuun saattama toiminta käynnistyi nopeasti myös Helsingissä ja sen jälkeen muissa yliopistokaupungeissa.

Eino Heikkistä voi kiittää lämpimästi siitä, että hän toi maahan toimintamallin, joka tarjoaa aidon elinikäisen oppimisen mahdollisuuden senioriväestölle. Vuonna 1985 käynnistetty toiminta, jossa välitetään tuoretta tutkimustietoa, keskustellaan seminaareissa ajankohtaisista aiheista ja opitaan yhteiskunnassa tarvittavia taitoja vastaa myös nykypäivän tarpeisiin. Ikääntyvien yliopistotoiminta on vakiinnuttanut asemansa Suomessa ja palvelee vuosittain yli kymmentä tuhatta senioria. Jyväskylän Ikääntyvien yliopisto on säilyttänyt ohjaavan asemansa ja Jyväskylän yliopistolta välitetään tiedeperusteisia luentoja viikoittain verkon välityksellä koko maahan.

Eino Heikkisen alkuun saattamalla Ikääntyvien yliopistolla on hyvä maine. Hän lainasi Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston 35-vuotisjuhlapuheessaan 29.1.2020 Salvador Dalia: ”Ei se haittaa, kun ihmiset puhuvat, vaikka puhuisivatkin pelkkää hyvää”. Muistamme Eino Heikkistä arvostuksella ja kiitollisuudella.

Yliopisto kunnioittaa  23.12. menehtyneen Eino Heikkisen muistoa lauantaina 4.2.2023 järjestämällä suruliputuksen Liikuntarakennuksen edessä.

 

 

Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston johtoryhmän ja osallistujien puolesta rehtori Leena Meriläinen