Maksuton valmentava verkko-opintopaketti 8-14 op ulkomailla tutkintonsa suorittaneille varhaiskasvatuksen opettajaksi suuntaaville

Somekampanja_kuva1.png

Mikäli tarvitset tukea pätevöittävien opintojen aloittamiseen sekä ammatilliseen suomen kieleen, hae mukaan suorittamaan maksutonta opintopakettia (8-14 op), jossa yhdistyvät varhaiskasvatuksen opintoihin perehdyttävät sisältökurssit ja ammatillinen suomen kieli.

Opintopaketissa perehdytään suomalaiseen varhaiskasvatuksen kenttään, saadaan eväitä akateemisiin opintoihin ja opitaan suomen kieltä ja ammattisanastoa oman taitotason mukaan. Opintojen aikana saat alusta saakka tutorin tukea kursseista suoriutumiseen sekä oman pätevöitymispolun löytämiseen.

Opintopaketin sisältö:

 • Finnish early education and pedagogy: right to play, learn and participate
  (englanniksi) 1 op
  Ammatillista suomea varhaiskasvattajille (B1) 2 op ja opiskelijan oman taitotason mukaista
  suomen kielen opetusta
  Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen aineopintojen opetussuunnitelman mukainen sisältökurssi 5 op:
  Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka 5 op
  TAI Monimuotoinen lapsuus 5 op

Osallistumiskriteerit:
1. Osallistujalla tulee olla kasvatustieteen tai varhaiskasvatuksen kandidaatin tai maisterin tutkinto ulkomaisesta korkeakoulusta.
2. Osallistujan tulee osata jo sujuvasti suomea (noin B1).
3. Osallistujan tulee voida sitoutua opintopaketin suorittamiseen 15.4.2025 mennessä.

Opintopaketti suoritetaan joustavasti ajalla 15.4.2024-15.4.2025. Verkkokurssit voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa.
Opinnot käynnistyvät, mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita saadaan ryhmään vähintään 20.

Hae mukaan opintopakettiin tällä lomakkeella, hakuaika on 19.2.-15.3.2024.

Lisätiedot:
Marika Myllymäki, marika.s.myllymaki@jyu.fi, +358 44 760 3732
Kaija Kähäri-Wiik, kaija.kahari-wiik@kpkesayliopisto.fi +358 40 039 1018

Jyväskylän Avoin yliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto sekä Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto pyrkivät tällä hankkeella tukemaan varhaiskasvatuksen opettajan ammatista kiinnostuneita, ulkomaisessa korkeakoulussa tutkintonsa suorittaneita henkilöitä pätevöitymispolulle, tarjoamalla alaan perehdyttävän opintopaketin. Opinnot toteutetaan Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen rahoituksen turvin.