Ilmoittautuminen auki: Pariterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille 30 op, 30.1.2024–24.1.2025

Paripsykoterapeutti tarvitsee keinoja ymmärtää parin tilannetta ja auttaa parin vuorovaikutusta tässä ja nyt. Tässä koulutuksessa opit pariterapeuttisia menetelmiä, tapoja ja viitekehyksiä, joiden avulla voit auttaa paria ymmärtämään itseään ja toista parisuhteessa sekä avaamaan vuorovaikutuksen lukkoja. Koulutuksen orientaatio on kautta linjan kehollinen ja kokemuksellinen. Lähestymistapa paripsykoterapiaan on systeeminen, integratiivinen ja dialoginen.

Koulutus on tarkoitettu perhe- ja paripsykoterapeuteille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan paripsykoterapiaan liittyvissä menetelmissä. Koulutus soveltuu myös pareja aktiivisesti tapaaville yksilöterapeuteille.

Perheterapeuteille koulutus antaa Kela-pätevyyden paripsykoterapeuttina toimimiseen.

Kouluttajina kiitetyt Marjo Panttila ja Tanja Pihlaja

Lisätieto koulutuksen sisällöistä ja oppimistavoitteista ja ilmoittautuminen 7.1.2024 mennessä täällä.

Huom. Kesäyliopiston opintoihin on mahdollista hakea aikuiskoulutustukea, jos opiskelu katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi ja tuen muut ehdot täyttyvät.