Etsimme innostunutta ja osaavaa koulutussuunnittelijaa

KOULUTUSSUUNNITTELIJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ 1.5.-31.12.2021

Jyväskylän kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta on ympärivuotista ja opintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet iästä ja koulutuksesta riippumatta. Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, kieli- ja lukiolaiskursseja, ammatillista lisäkoulutusta sekä lasten tiedekasvatusta ja ikääntyvien yliopistotoimintaa. Keskeisenä tavoitteena on vastata Keski-Suomen väestön koulutustarpeisiin ja tarjota oppimisen mahdollisuuksia koko elämänkaarella.

Etsimme työyhteisöömme innostunutta ja osaavaa koulutussuunnittelijaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 3.5-31.12.2021.

Koulutussuunnittelijan vastuualueena on kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen suunnittelu, kehittäminen ja organisointi, kesäyliopiston viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen ja kehittäminen sekä osallistuminen kesäyliopiston muun koulutustoiminnan järjestämiseen.

Tehtävä edellyttää työelämän ja aikuiskoulutuskentän alueellista tuntemusta, markkinointi- ja viestintäosaamista, itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä. Hakijalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto, ajanmukaiset tietotekniset valmiudet sekä englanninkielen taito. Valintaa tehdessämme voimme ottaa huomioon myös hakijat, joilla on alempi korkeakoulututkinto, mutta vankka työkokemus oppilaitoksen koulutussuunnittelusta ja/tai markkinoinnista. Kokemus vastaavista suunnittelutehtävistä, pedagoginen osaaminen sekä vapaan sivistystyön tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävä täytetään 3.5. alkaen tai sopimuksen mukaan viimeistään 1.8. (2 kk koeaika).
Palkkaus yksityisen opetusalan TES:n mukainen.

Toivomme saavamme vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 21.4.2021 mennessä. Hakemus lähetetään rehtorille (leena.s.merilainen@jyu.fi, Merkitse otsikoksi Hakemus koulutussuunnittelijan tehtävään). Tiukasta aikataulusta johtuen haastattelemme kiinnostavia hakijoita jo hakuaikana. 

Lisätietoja:
Jyväskylän kesäyliopisto
Rehtori Leena Meriläinen, puh. 050 381 2313, leena.s.merilainen@jyu.fi
www.kesayo.jyu.fi