Digivireä Keski-Suomi -hanke on käynnistynyt

Digivireä Keski-Suomi hankkeen tarkoituksena on edistää ikäihmisten digiosaamista Keski-Suomessa. Tervetuloa tutustumaan hankkeeseen webinaarissa 11.3. sekä hankkeen juuri julkaistuihin nettisivuihin.

Hankkeen aloitustilaisuus

Kerromme lisää hankkeesta kaikille avoimessa webinaarissa torstaina 11.3. klo 15-16.

Webinaarin ohjelma

 • Digivireä Keski-Suomi -hanke esittäytyy. Tule mukaan digitukijoiden verkostoon!
  Susanna Nurmeksela, JAMK ja Ville Hirvikoski, Jyväskylän kesäyliopisto
 • Miten digitukea kehitetään maakunnassa?
  Keski-Suomen digituki-hanke. Heidi Kervinen, Keski-Suomen liitto.
 • Oikeus julkispalveluihin säilyy, vaikka digiloikka jäisi lyhyeksi.
  Tutkijatohtori Ulla Buchert, VTT (HY, DigiIN-hanke ja Suomen Akatemian Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö)

Ilmoittaudu webinaariin: https://link.webropolsurveys.com/S/042166FBF603FE09

Hankkeen tavoitteet

Digivireä Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on edistää maaseutuväestön, erityisesti ikäihmisten, digiosaamista sekä kehittää maakunnallista digitutoreiden verkostoa takaamaan paikallisen digituen saatavuutta.

Hankkeessa vahvistetaan maaseudun asukkaiden digitaalista pääomaa, digiosallisuutta ja vähennetään tietoyhteiskunnan muutoksesta aiheutuvaa eriarvoisuutta. Tarkoituksena on tukea maaseudun kyliä löytämään uusia, digitalisaatiota hyödyntäviä keinoja yhteisöllisyyden säilyttämiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on parantaa maakunnan toimijoiden verkostoitumista ja palvelutasoa niille, jotka tarvitsevat digitukea. Ikääntyvän väestön ja pitkien välimatkojen maakunnassa on erityisen tärkeää kehittää digitaalisten palveluiden saatavuutta kaikin mahdollisin keinoin. Hankkeen valmentamat digitutorit huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan.

Hankkeen tuloksena Keski-Suomen maaseudun asukkaiden digitaidot ja digitalisaatiomyönteinen asenne lisääntyvät ja mahdollisuus saada digitukea lähipalveluna paranee, mikä edistää asukkaiden hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Erilaisten sähköisten palveluiden saavutettavuus paranee digitaitojen lisääntymisen myöstä ja rohkeus liikkua sähköisessä asiointimaailmassa lisääntyy, kun digitukea on saatavilla paikallisesti. Hankkeen valmentamat digitutorit ja digitutoreiden maakunnallinen verkosto jäävät toimimaan hankkeen päättymisen jälkeen, ja kytkeytyminen osaksi valtakunnallista Geronet -vapaaehtoisten digitukijoiden verkostoa takaa toiminnan jatkuvuuden myös hankkeen päätyttyä.

Toteuttajat ja rahoittaja

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), päätoteuttaja
 • Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry osatoteuttaja.
 • Rahoitus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Keski-Suomen ELY-keskus. 

Lisätietoja antavat

 • Projektipäällikkö Susanna Nurmeksela, susanna.nurmeksela@jamk.fi, 040 637 2355
 • Koulutussuunnitelija Ville Hirvikoski, ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi, 044 760 3728
 • Hankkeen nettisivut www.jamk.fi/digivirea

jamk_tunnus_sininen550-320-2.pngJYU kesäyliopisto - vaaka PAINOTUOTTEISIIN esim. lehtimainoksiin.pngmaaseuturahasto_logo_167x100px.png