Avoimen yliopiston opinnoista lisäpätevyyttä opetustyöhön

Ruotsin kielen perusopinnot Jyväskylän kesäyliopistossa ovat erityisopettajana työskentelevälle Minna Lönnqvistille osaamisen ja mahdollisen uuden pätevyyden hankkimista joustavasti työn ohella. Hän tarttui kesäyliopiston uutuusopintoihin ensimmäisten joukossa ja on jo päässyt hyödyntämään oppimaansa työssään.

Minna on ollut aina kiinnostunut ruotsin kielestä. Hän aloitti ruotsin kielen perusopinnot Jyväskylän kesäyliopistossa syksyllä 2020. Perhetausta, nuoruuden työkokemus Tukholmassa ja tietysti myöhemmin matkustaminen niin Ruotsissa kuin Ahvenanmaalla rohkaisivat aloittamaan kieliopinnot. Ajankohta oli opinnoille otollinen, sillä perheen lapsista toinen on hiljattain muuttanut omilleen ja yläkoululainen on paljolti omissa harrastuksissaan.

Kesäyliopistossa on jo useamman vuoden ajan ollut mahdollista suorittaa englannin kielen perusopinnot. Toivottu uutuus, ruotsin kielen perusopinnot, tuli opintotarjontaan uutuutena syksyllä. Kieliopinnot järjestetään Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti ja suoritukset kirjataan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin.

Opintojen alkuun pääsee, kunhan vain ottaa yhteyttä kesäyliopistoon tai ilmoittautuu suoraan opintoihin verkkosivujen kautta

Opiskelun rytmi löytyy pidemmänkin tauon jälkeen

Ruotsin opinnot vetivät erityisluokanopettajana toimivaa Minnaa puoleensa myös mahdollisen uuden opetettavan aineen näkökulmasta. Se toisi pienen lisän palkkaan ja ennen kaikkea varmuutta omasta ammattitaidosta, mutta edellyttää ajan ja ajatusten antamista opiskeluille työn ohella. Tämä haave edellyttää vielä erillisten aineopintojen suorittamisen, mutta perusopinnot olivat hyvä väylä päästä alkuun. Ruotsin opintojen jatkaminen onkin Minnalla vakavasti harkinnassa.

Alkuun opinnot tuntuivat Minnasta melko haastavilta, sillä taukoa opiskelusta oli ollut jo pitkään. Pian opiskelurytmi löytyi. Säännöllisen harjoittelun ja kurssipäivien jälkeen ruotsin puhekieli on yhä sujuvampaa. Aktiivinen opiskelu todella tuottaa tulosta!

Minnalle opiskelu on kokonaisuudessaan ollut positiivinen kokemus, vaikka joskus opiskelu opettajan työn ohella onkin tuntunut hieman raskaalta. Opittuja taitoja hän on päässyt heti viemään käytäntöön, sillä hän on kuluneella lukukaudella opettanut ruotsia kuutosluokkalaisille.

Viime lukuvuosi opiskeltiin verkossa, koronapandemian vuoksi. Opintoryhmässä on opiskelijoita eri puolilta maata. Minnan mielestä verkon kauttakin ryhmän kanssa on päästy hieman tutustumaan ja itse ohjelmien käyttö on ollut helppoa, kun myös työn puolella nämä ovat tulleet tutuiksi.

Ketterä kesäyliopisto kehittää tarvelähtöisesti

Seuraava ruotsin perusopintojen toteutus on suunniteltu aloitettavaksi kesäyliopistossa syksyllä 2021, loka-marraskuussa. Opinnot ovat herättäneet jo kiinnostusta ja ennakkoilmoittautumisia ryhmään. Kesäyliopisto tavoittelee jatkossa järjestämisoikeutta myös ruotsin kielen aineopintoihin.

Saadun palautteen perusteella uusi ruotsin kielen perusopintojen toteutuskerta aikataulutetaan 3 lukukaudelle, eli siihen kuuluvat viimeiset opetukset järjestetään vasta syksyllä 2022. Tällöin työn ja opiskelun yhteensovittaminen on aiempaa helpompaa. Muutoinkin työelämän vaatimukset on otettu opintoja suunniteltaessa huomioon ja opetusta on vain perjantaisin klo 16 jälkeen ja lauantaisin.

Opiskelijoilta saatu palaute korostaa hyvin paljon ihmisten tarvetta kehittää omaa osaamistaan ja hankkia lisäpätevyyttä opetustyöhön.

Ketterä ja alueellinen vapaan sivistystyön oppilaitos vastaa asiakastoiveisiin ja uusia avauksia tehdään mielellään tarvelähtöisesti. Ruotsin kielen opintoja harkitsevien kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä ja kaikissa kysymyksissä Jyväskylän kesäyliopistoon – autamme mielellämme sinua!

Lisätietoja antaa

Ville Hirvikoski
koulutussuunnittelija
Jyväskylän kesäyliopisto
ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi
044 760 3728 (pääsääntöisesti arkisin klo 9-15)