FT Laulupedagogi Hannele ValtasaariValtasaarella on pitkä kokemus eri ikäisten laulunharrastajien sekä tulevien ammattilaulajien, laulunopettajien ja musiikkipedagogien kouluttamisesta. Hän on työskennellyt monissa oppilaitoksissa kuten Keski-Suomen Konservatoriossa, useissa ammattikorkeakouluissa sekä Taideyliopistossa. Laulupedagogisessa väitöskirjassaan 2017 Valtasaari tutki laulunopetuksen vaikutusta lastentarhan- ja luokanopettajaksi opiskelevien äänenlaatuun ja ilmaisuun. Opettajan työnsä ohessa Valtasaari on esiintynyt laulajana erilaisissa musiikillisissa kokoonpanoissa ja konsertoinut kotimaansa lisäksi useissa Euroopan maissa.

Väitöskirja (2017), Kestääkö ääni?: laulunopetuksen vaikutus opettajiksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun.