Toimintamuodot

Ammatillinen lisäkoulutus

Kesäyliopiston ammatilliset lisäkoulutukset tarjoavat oivallusta ja osaamista työelämään. Järjestämme ympäri vuoden kaikille avoimia työelämän osaamista ja valmiuksia kehittäviä koulutuksia, jotka soveltuvat usean eri ammattialan lisäkoulutukseksi. Kurssitarjonnassamme on koulutuksia muun muassa seuraavilta osa-alueilta: terveys ja hyvinvointi, opetusala, oikeustiede, sekä kirjallinen ja suullinen viestintä. Myös avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaa voi hyödyntää oman ammatillisen kehittymisen tueksi.

Avoin yliopisto

Kesäyliopiston avoimet yliopisto-opinnot ovat kaikille avoimia akateemisia kursseja ja kurssikokonaisuuksia. Opintoja järjestetään ympäri vuoden ja niitä on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa. Useimmat oppiaineet soveltuvat sivuaineiksi ja valinnaisiksi opinnoiksi korkeakoulussa opiskeleville. Avoimet yliopisto-opinnot soveltuvat hyvin myös yliopistoon hakeville ja opinnot saattavat parantaa mahdollisuuksia pärjätä korkeakoulujen valintakokeissa.
Kesäyliopisto täydentää alueen korkeakouluopintojen tarjontaa tuomalla paikkakunnalle avoimia yliopisto-opintoja Suomen muista yliopistoista ja korkeakouluista. Opintotarjonta koostuu kursseista, joita alueen omat korkeakoulut eivät järjestä. Useimmissa oppiaineissa on mahdollista opiskella joko yksittäisiä opintojaksoja tai perus- ja aineopintokokonaisuuksia.

Abi- ja lukiolaiskurssit

Kesäyliopiston tarjonnasta löytyy lukiolaisille ja abiturienteille lukiomenestystä tukevia sekä kirjoituksiin valmentavia kursseja. Abi- ja lukiolaiskurssien avulla oppilaat saavat varmuutta opiskeluun ja ylioppilaskirjoituksiin, oppivat uutta ja pääsevät testaamaan omaa osaamistaan. Opetus tapahtuu asiantuntevien ja motivoivien opettajien ohjauksessa. Järjestämme myös tuki- ja kertauskursseja, jotka sopivat mihin tahansa lukiovaiheeseen. Osa kursseista toteutetaan myös verkkovälitteisinä. Oman lukion aineenopettajalta kannattaa kysyä mahdollisuutta sisällyttää kursseja lukiotodistukseen.

Kielikurssit

Kesäyliopisto järjestää laadukkaita kielikursseja erilaisiin tarpeisiin. Kielikursseja järjestetään esimerkiksi osana avoimia yliopisto-opintoja, ammatillisena lisäkoulutuksena sekä ikääntyvien yliopistotoimintana. Opetuksen tukikielenä on tavallisesti suomi. Olemme myös järjestäneet yli kolmenkymmenen kesän ajan Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssin, jolle osallistuu opiskelijoita eri puolilta maailmaa.

Ikääntyvien yliopisto

Ikääntyvien yliopisto on tieteellisen tiedon ja elämänkokemuksen kohtaamispaikka. Ikääntyvien yliopistossa seurataan viikoittain luentosarjoja, osallistutaan seminaareihin, kursseille, tietotekniikkaopetukseen sekä opintomatkoille ilman arvosana- tai muita suoritustavoitteita. Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Ikääntyvien yliopistotoimintaa järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja kaupungin kanssa.

Lasten ja nuorten yliopisto - JYUniorit

Maailmassa riittää ihmettelemistä ja tutkimista kaikenikäisille. JYUniorit tarjoaa toimintamuodon, jonka parissa nuoremmatkin pääsevät tutustumaan yliopistossa toimiviin tieteenaloihin. Kurssien ja työpajojen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria tutustumaan rohkeasti tieteen, taiteen ja tutkimuksen maailmaan. Tiedettä tehdään tutkien, arvioiden, ihmetellen, innostuen ja itse kokeillen. Lasten ja nuorten yliopistotoimintaa järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen sekä ainelaitosten kanssa.

Muut mukavat

Suunnittelemme ja järjestämme koulutuksia myös asiakkaiden toivomusten mukaan. Räätälöimme korkeatasoisen ja kustannustehokkaan tilaisuuden tai koulutuskokonaisuuden vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa.