Jyväskylän kesäyliopisto

Kohti lapsiystävällistä maakuntaa -koulutussarja

Lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtaminen edellyttää tietoa hyvinvoinnista, lasten oikeuksista ja seurannan työvälineistä. Lasten oikeudet eivät voi toteutua ilman aitoa arjen kohtaamista. Koulutussarja tarjoaa välineitä lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen.

 Koulutussarja liittyy valtakunnalliseen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE), jonka  tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Tehdään yhdessä muutos kohti oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita ja kehitetään myös erityis- ja vaativimman tason palveluja. (Hallituksen kärkihanke/ STM ja OKM)

Kohderyhmä: luottamushenkilöt, kuntien johto, lasten ja perheiden kanssa työskentelevät

KESKI-SUOMESTA SUOMEN LAPSIYSTÄVÄLLISIN MAAKUNTA

7.12.2017 klo 16-18 

 Avautuakseen sivu pyytää polkuavainta, joka on: ilta12

 

LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS; NÄKÖKULMIA JA HAASTEITA

11.1.2018 klo 16-18 (klikkaa linkkiä ja ilmoittaudu)

  • Avauspuheenvuoro / hankejohtaja Maria Kaisa Aula, STM
  • Lasten oikeuksien sopimus / lapsioikeuden apulaisprofessori Suvianna Hakalehto, UEF
  • Kommenttipuheenvuoro / sote-vastuuvalmistelija Mikael Palola, KS2020

 

ENNAKOINNILLA PAREMPIA LAPSIASOIHIN LIITTYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ  KUNNISSA

8.3.2018 klo 15-18 (klikkaa linkkiä ja ilmoittaudu)

  • Lapsivaikutusten arviointi /  johtava asiantuntija Esa Iivonen, MLL
  • Lapsibudjetointi / kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas, Oulun kaupunki

Tulossa myöhemmin:

  • Arjen osallisuus työpajat (kevät 2018) ja
  •  Osallisuuden vahvistamisen työmenetelmät (syksy 2018)

KÄYTÄNNÖN OHJEITA JA LISÄTIETOJA:

TILAISUUDET OVAT MAKSUTTOMIA,TERVETULOA!

Koulutussarja järjestetään Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (KSLAPE) ja Jyväskylän kesäyliopiston yhteistyönä

  Lisätietoja:

  • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Keski-Suomessa, Hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen, p.  014 266 8201, 050 351 9249, Raija.Harju-Kivinen@jkl.fi 
  •  Jyväskylän kesäyliopisto rehtori Leena Meriläinen,  p. 050 381 2313 leena.s.merilainen@jyu.fi

 

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot