Jyväskylän kesäyliopisto

4. Keski-Suomen Sote ja maakuntauudistus, 27.9.2017 klo 16.15-19.15

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
27.9.2017 - 27.9.2017

ke 16.15-19.15
Ilmoittautuminen alkaa
1.8.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
13.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

 

TERVETULOA KESKI-SUOMEN KUNTAPÄÄTTÄJIEN ILTAKOULUUN 27.9.2017

Teemana: SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

Alustava ohjelma

Klo

16.15 Tervetuloa, Pasi Patrikainen, ylijohtaja, Keski-Suomen Ely-keskus (tilaisuuden puheenjohtaja)

16.20 Tulevaisuuden maakunta, Tapani Mattila,  maakuntajohtaja, Keski-Suomen liitto

 • Millainen on uusi maakunta ja sen tehtävät?
 • Miten demokratia uudessa maakunnassa toimii?
 • Kuntien ja maakunnan kumppanuus

16.45 Tavoitteena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, Juha Kinnunen,  johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

 • Miten maakunnan eri osien kehityserot on huomioitava palvelujen suunnittelussa?
 • Mitkä ovat riskitekijöitä ja miten niihin voidaan yhteisesti vaikuttaa?

17.15 Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen, Mikael Palola,  johtaja, perusturvaliikelaitos Saarikka (sote-vastuuvalmistelija)

 • Miten palvelut turvataan koko maakunnassa? Mikä on julkinen palvelulupaus?
 • Miten toimintaa ohjataan ja valvotaan? Miten kustannuksia hallitaan?
 • Valinnanvapauden toteutuminen

n. 17.45-18.00 Tauko

18.00 Tulevaisuuden kunta, Sami Niemi, hallintojohtaja, Muuramen kunta

 • Mitä uudistus tarkoittaa kunnille - mitkä ovat uuden kunnan tehtävät? Mitä odotuksia kunnilla on maakunnalle?
 • Miten kuntien kannattaa valmistautua uudistukseen?
 • Mikä kunnissa mietityttää?

18.30 Uudistuksen valmistelun askelmerkit Keski-Suomessa, Pirjo Peräaho, projektipäällikkö (maakuntauudistus), Keski-Suomen liitto

 • Valmisteluvaiheen organisoituminen Keski-Suomessa. Miten valmistelua jatketaan?
 • Henkilöstön osallistaminen ja henkilöstösiirrot
 • Miten valmistelusta ja uudistuksesta viestitään?
 • Kuntapäättäjän rooli valmistelussa

n. 19.15 Tilaisuus päättyy


Ilmoittautuminen
Tilaisuuksiin voi osallistua sekä Jyväskylässä että verkkovälitteisesti maakunnan kunnista.

Osallistuminen Jyväskylässä
Jyväskylässä tilaisuudet järjestetään Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa, 1. krs. (osoite Mattilanniemi 2). Jyväskylän tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti verkossa www.kesay.jyu.fi/kurssit tai sähköpostitse kesayo@jyu.fi  tai puhelimitse 044 760 3730.
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä.

Osallistuminen verkossa / muissa kunnissa
Iltakoulut järjestetään kunnan ilmoittamassa tilassa, johon tilaisuus välitetään verkkovideolähetyksenä. Ilmoittautumiset kunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa ja keskustelumahdollisuuksia
Lisätietoja iltakoulujen sisällöistä, alustajista ja oheismateriaaleista saatavissa Jyväskylän kesäyliopiston verkkosivulta www.kesayo.jyu.fi sekä kesäyliopiston rehtorilta.

Rehtori Leena Meriläinen                                                                                                                                              
Jyväskylän kesäyliopisto
leena.s.merilainen@jyu.fi, 050 381 2313

Kuntapäättäjien iltakoululle on avattu oma facebook-ryhmä, johon olet tervetullut.  
Löydät ryhmän nimellä: Keski-Suomen kuntapäättäjien iltakoulu 2017

 

*************************************************************************************************************************

Keski-Suomen Liitto, kunnat ja Jyväskylän kesäyliopisto järjestävät kuntapäättäjän iltakoulujen sarjan, johon ovat tervetulleita sekä uudet että kokeneet päätöksentekijät.

Vuoden 2017 aikana järjestetään viisi iltakoulua. Koulutuksiin voi osallistua Jyväskylässä luentosalissa tai verkkoyhteyden kautta oman kunnan järjestämässä tilassa. Yhteisten tilaisuuksien lisäksi kunnat järjestävät myös omia koulutuksiaan, joissa pureudutaan oman alueen erityispiirteisiin.  

Kuntapäättäjän työ on haasteellinen luottamustehtävä. Kunnan toimintaedellytysten, toimintaa säätelevien ehtojen sekä käytettävissä olevien toimintatapojen hyvä tunteminen tuo päätöksentekoon varmuutta ja kestävyyttä. Iltakoulut antavat sekä tuoreille että kokemusta keränneille kuntapäättäjille mahdollisuuden päivittää osaamistaan. Iltakoulut mahdollistavat myös yhteistyön vahvistamisen ja näkökulmien vaihdon. Osallistuminen on maksutonta.

 

 

Näytä kaikki kurssit.