Jyväskylän kesäyliopisto

2. Lakitietoa kuntapäättäjille & hyvän viestinnän pelisäännöt ja mahdollisuudet, 8.8.2017 klo 16.15-19.15

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
8.8.2017 - 8.8.2017

ti 16.15-19.15
Ilmoittautuminen alkaa
8.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
25.7.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

 

TERVETULOA KESKI-SUOMEN KUNTAPÄÄTTÄJIEN ILTAKOULUUN

 Lakitietoa kuntapäättäjille & hyvän viestinnän pelisäännöt ja mahdollisuudet 8.8.2017

  • Kuntalaki, hallintolaki, julkisuuslaki
  • Kuntademokratia
  • Hyvän hallinnon ja lainmukaisen hallintomenettelyn vaatimukset kunnallisessa toiminnassa
  • Viestintä ja argumentointi kunnan päätöksenteossa ja imagon luomisessa
  • Hyviä käytäntöjä ja sudenkuoppien välttelyä, mm. kuinka käyttää somea ja toimia yhteistyössä median kanssa kunnan imagon kannalta rakentavalla tavalla


Ilmoittautuminen
Tilaisuuksiin voi osallistua sekä Jyväskylässä että verkkovälitteisesti maakunnan kunnista.

Osallistuminen Jyväskylässä
Jyväskylässä tilaisuudet järjestetään Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa (osoite Mattilanniemi 2). Jyväskylän tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti verkossa oheisen "ilmoittaudu nyt" -painikkeen kautta tai sähköpostitse kesayo@jyu.fi  tai puhelimitse 044 760 3730.
Ilmoittautuminen 25.7.2017 mennessä.

Osallistuminen verkossa / muissa kunnissa
Iltakoulut järjestetään kunnan ilmoittamassa tilassa, johon tilaisuus välitetään verkkovideolähetyksenä. Ilmoittautumiset kunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa ja keskustelumahdollisuuksia
Lisätietoja iltakoulujen sisällöistä, alustajista ja oheismateriaaleista saatavissa Jyväskylän kesäyliopiston verkkosivulta www.kesayo.jyu.fi sekä kesäyliopiston rehtorilta.

Rehtori Leena Meriläinen                                                                                                                                              
Jyväskylän kesäyliopisto
leena.s.merilainen@jyu.fi  050 381 2313

Kuntapäättäjien iltakoululle on avattu oma facebook-ryhmä, johon olet tervetullut.  
Löydät ryhmän nimellä: Keski-Suomen kuntapäättäjien iltakoulu 2017

 

*************************************************************************************************************************

Keski-Suomen Liitto, kunnat ja Jyväskylän kesäyliopisto järjestävät kuntapäättäjän iltakoulujen sarjan, johon ovat tervetulleita sekä uudet että kokeneet päätöksentekijät.

Vuoden 2017 aikana järjestetään viisi iltakoulua. Koulutuksiin voi osallistua Jyväskylässä luentosalissa tai verkkoyhteyden kautta oman kunnan järjestämässä tilassa. Yhteisten tilaisuuksien lisäksi kunnat järjestävät myös omia koulutuksiaan, joissa pureudutaan oman alueen erityispiirteisiin. 

Kuntapäättäjän työ on haasteellinen luottamustehtävä. Kunnan toimintaedellytysten, toimintaa säätelevien ehtojen sekä käytettävissä olevien toimintatapojen hyvä tunteminen tuo päätöksentekoon varmuutta ja kestävyyttä. Iltakoulut antavat sekä tuoreille että kokemusta keränneille kuntapäättäjille mahdollisuuden päivittää osaamistaan. Iltakoulut mahdollistavat myös yhteistyön vahvistamisen ja näkökulmien vaihdon. Osallistuminen on maksutonta.

 

 

Näytä kaikki kurssit.