Jyväskylän kesäyliopisto

1. Luottamushenkilön asema ja toiminta 14.6.2017 klo 16.15-19.15

Paikka
Jyväskylän yliopisto, Agora-rakennus, salia Ag Delta
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
14.6.2017 - 14.6.2017

ke 16.15-19.15
Ilmoittautuminen alkaa
20.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
5.6.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

TERVETULOA KESKI-SUOMEN KUNTAPÄÄTTÄJIEN ILTAKOULUUN

Keski-Suomen kuntapäättäjän iltakoulusarjan avaus

LUOTTAMUSHENKILÖN TOIMINTA JA ASEMA

Aika: keskiviikko 14.6. kello 16.15–19.15

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora –rakennus Ag Delta (Mattilanniemi 2), myös verkko-osallistumismahdollisuus.
   
Kohderyhmä: Keski-Suomen kuntapäättäjät, luottamushenkilöt ja kuntien viranhaltijat

Sisältö:  Illan aikana luodaan tiivis katsaus kunnan keskeisten toimintaelinten tehtäviin ja paneudutaan luottamushenkilön tehtäviin ja asemointiin osana kunnan päätöksentekojärjestelmää. Koska hyvät kokouskäytännöt takaavat tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan palautetaan mieleen kokoustekniikkaa ja erityisesti kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää käsitteistöä.

  • Katsaus kunnan toimielinten tehtäviin: kunnan hallitus, -valtuusto ja tarkastuslautakunta
  • Luottamushenkilön asema ja vastuu, kuinka luottamushenkilön ja virkamiehen roolit ja asema eroavat toisistaan?
  • Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus ja salassapitovelvoitteet
  • Hyvä valtuustosalityöskentely – rautaista asiaa ja vinkkejä kokouskäytännöistä ja kokousten terminologiasta (esim. mitä eroa on eriävällä mielipiteellä, pöydälle jättämisellä ja uudelleen valmistelulla, otto-oikeuden periaatteet)


Kouluttaja: Tuuli Tarukannel, erityisasiantuntija, HTM, Hallintoakatemia

Tilaisuuden juontaa ja keskusteluun haastaa
Annaliisa Lehtinen, hallintojohtaja, Jämsän kaupunki

Osallistujat voivat halutessaan lähettää kesäyliopistolle (kesayo@jyu.fi) täsmäkysymyksiä ennen tilaisuutta luennoitsijoille edelleen toimitettavaksi

 

Ilmoittautuminen: 5.6.2017 mennessä oheisen "ilmoittaudu nyt" -painikkeen kautta tai sähköpostitse kesayo@jyu.fi 
Kukin osallistuja ilmoittautuu itse!

Osallistuminen Jyväskylässä
Tilaisuudet järjestetään Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa, (os. Mattilanniemi 2).
 

Osallistuminen verkossa: Lähetyksen vastaanottavat kunnat ilmoittavat koko ryhmän ja yhteyshenkilönsä kesayo@jyu.fi –sähköpostiosoitteeseen. Iltakoulut järjestetään kunnan ilmoittamassa tilassa.

Lisätietoa ja keskustelumahdollisuuksia
Lisätietoja iltakoulujen sisällöistä, alustajista ja oheismateriaaleista saatavissa Jyväskylän kesäyliopiston verkkosivulta www.kesayo.jyu.fi sekä kesäyliopiston rehtori Leena Meriläiseltä leena.s.merilainen@jyu.fi 050 381 2313

Kuntapäättäjien iltakoululle on avattu oma facebook-ryhmä, johon olet tervetullut.  
Löydät ryhmän nimellä: Keski-Suomen kuntapäättäjien iltakoulu 2017

 

*************************************************************************************************************************

Keski-Suomen Liitto, kunnat ja Jyväskylän kesäyliopisto järjestävät kuntapäättäjän iltakoulujen sarjan, johon ovat tervetulleita sekä uudet että kokeneet päätöksentekijät.

Vuoden 2017 aikana järjestetään viisi iltakoulua. Koulutuksiin voi osallistua Jyväskylässä luentosalissa tai verkkoyhteyden kautta oman kunnan järjestämässä tilassa. Yhteisten tilaisuuksien lisäksi kunnat järjestävät myös omia koulutuksiaan, joissa pureudutaan oman alueen erityispiirteisiin.  

Kuntapäättäjän työ on haasteellinen luottamustehtävä. Kunnan toimintaedellytysten, toimintaa säätelevien ehtojen sekä käytettävissä olevien toimintatapojen hyvä tunteminen tuo päätöksentekoon varmuutta ja kestävyyttä. Iltakoulut antavat sekä tuoreille että kokemusta keränneille kuntapäättäjille mahdollisuuden päivittää osaamistaan. Iltakoulut mahdollistavat myös yhteistyön vahvistamisen ja näkökulmien vaihdon. Osallistuminen on maksutonta.

 

 

Näytä kaikki kurssit.