Jyväskylän kesäyliopisto

D. Viittomakieli 3, (4 op)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
12.1.2018 - 24.3.2018
Ilmoittautuminen alkaa
18.12.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

 

Opintojakson opinnot järjestetään keväällä 2018, mikäli opinnoista kiinnostuneita on riittävästi.

Ajankohta: viikoilla 2, 4, 6 ja 8, aina pe klo 16.30-20 ja la klo 9.30-15

Tavoite

- tuntee viittomakielen rakenteen peruspiirteet
- ymmärtää viittoman rakenteen
- osaa jakaa viittoman pienempiin osiin: käsimuoto, paikka, liike, orientaatio, ja ei-manuaaliset osat
- tuntee uusien viittomien luomisen periaatteet
- osaa käyttää viittomakielen peruslausetyyppejä omassa ilmaisussaan - osaa peruslauseen, kieltolauseen, vakuuttelulauseen ja kysymystä        ilmaisevan lauseen osa luokitella viittomia semanttisiin luokkiin
- osaa viittomakielen sanaluokkia, verbi- ja nominaaliviittomien jaottelun
- osaa viittomien visuaalista elaborointia

Sisältö

- viittomiston kartuttaminen
- peruslausetyypit
- elaborointi

Suoritustapa 

 Lähiopetus 40 t. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Arviointi

Opettaja Viittomakielen opettaja Kati Oinonen

 

Hinta: Kurssimaksu 150 euroa.

Näytä kaikki kurssit.