Jyväskylän kesäyliopisto

C. Viittomakieli 2, (2 op)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
20.10.2017 - 11.11.2017
Ilmoittautuminen alkaa
29.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Viittomakieli 2 (2 op)

Tavoite:

    - osaa käyttää ilmeitä, eleitä ja kehoa viestin välittämiseen

    - osaa improvisoida ja esiintyä toisten edessä

    - osaa hallita esiintymisjännitystään ja -varmuuttaan

    - ymmärtää eri aistikanavien merkityksen ja käyttömahdollisuudet viestinnässä

Sisältö:

    - viestintävälineet ja –kanavat sekä aistikanavat

    - esiintymistaito ja –varmuus

    - sanaton viestintä

Suoritustapa :  Lähiopetus 20 t. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimispäiväkirja ”Kuurojen maailma – kuurous kielenä ja kulttuurina” sekä Itsenäinen ja paritehtävä.  Jaksoon sisältyy myös vierailu kuurojen yhdistyksellä.

Opetus (20 t):  20.-21.10.2017 ja 10.-11.11.2017 pe klo 16.30-20 ja la klo 9.30-15

Arviointi. hyväksytty/hylätty

Opettaja: Viittomakielen opettaja Kati Oinonen

Hinta: Kurssimaksu 80 euroa.

Näytä kaikki kurssit.