Jyväskylän kesäyliopisto

B. Viittomakieli 1, (2 op)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
15.9.2017 - 30.9.2017
Ilmoittautuminen alkaa
29.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Viittomakieli 1

Tavoite

Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia itseensä ja lähipiiriinsä liittyviä peruslauseita suomalaisella viittomakielellä.

Sisältö

Minä ja lähiympäristöni viittomakielellä

    - perustason olo- ja liikeverbejä

    - perustason ruumiintilaverbejä

    - kehoon kiinnittyvät vs. neutraalitilassa viittottavat perusviittomat

 Viittomakielen lauseopin perusteet

    - yksikkö vs. monikko, alkeet

    - paikantamisen alkeet

    - sormiaakkoset

    - numeroiden alkeet

 Kielen oppimisprosessien tasot, portaat ja oppimistasanne

 Välikielet, transfer, interferenssi, kaksikielisyys

Suoritustapa: Lähiopetus 20 t.  Opiskelija tekee oman sukupuunsa viittomakielellä lähitunneilla opitun perusteella ja esittelee sen muulle opiskelijaryhmälle.

Opettaja: Viittomakielen opettaja Kati Oinonen

Opetus (20 t): 15.9.-16.9.2017 ja 29.9.-30.9.2017 pe klo 16.30-20 ja la klo 9.30-15

Arviointi:  hyväksytty/hylätty

Hinta Kursismaksu 80 euroa

 

Näytä kaikki kurssit.