Jyväskylän kesäyliopisto

A. VIITTOMAKIELEN PERUSTEET 10 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Viittomakielen opettaja Kati Oinonen
Aika
18.9.2017 - 31.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
24.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opinnot ovat Diakonia ammattikorkeakoulun opintoja.
 

Viittomakielen perusteet kokoaa yhteen viittomakielen alkeiden opintoja. Osaamiskokonaisuuden aikana opiskelija oppii ilmaisemaan itseään visuaalisesti ja muodostamaan yksinkertaisia viittomakielisiä lauseita suomalaisen viittomakielen perusviittomilla. Samalla opiskelija perehtyy kuurojen kulttuuriin ja viittomakieliseen yhteisöön.  

Viittomakielen perusteet -osaamiskokonaisuuden suorittaminen ei edellytä aiempaa viittomakielentaitoa. Opinnoissa tarvitaan kuitenkin kykyä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että lähiopetuksessa.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille viittomakielestä kiinnostuneille esim. sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, varhaiskasvattajat, opettajat, ohjaajat, opiskelijat, viittomakielen ja tulkkauksen opinnoista kiinnostuneet.

Tavoite 

Opiskelija:

    - osaa ilmaista itseään visuaalisesti

    - osaa suomalaisen viittomakielen arkitilanteisiin liittyviä perusviittomia

    - osaa muodostaa yksinkertaisia viittomakielisiä lauseita

    - tuntee kuurojen historian Suomessa

    - ymmärtää kuurojen kulttuurin ja historian merkityksen viittomakielen kehityksessä

    - osaa kartuttaa omaa viittomavarastoaan

Ydinsisällöt

    - arkitilanteisiin liittyvät viittomat

    - viittomakielen kieliopin perusteet

    - kuurojen kulttuuri ja historia

    - viittomiston kartuttaminen, sanakirjat

Viittomakielen perusteet 10 op

Viittomakieli 1, Viittomakielen sukupuu ja kielenoppimisprosessi (2 op), syksy 2017
Viittomakieli 2, Ilmaisu ja viittomakieli (2 op), syksy 2017
Viittomakieli 3, Viittomakielen taidon perusteet (4 op), kevät 2018
Kuurojen kulttuuri (2 op), kevät 2018

 

 

Opintomaksut: Yhteensä 360 euroa. Jaksokohtainen kurssimaksu on merkitty kunkin kurssin kohdalle. Kurssimaksut peritään kursseittan.

Ilmoittautuminen syksyn kursseille viimeistään 4.9. HUOM! Kevään opetus pidetään vain jos ilmoittautuneita kevään opetukseen tulee riittävästi.

 

Näytä kaikki kurssit.