Jyväskylän kesäyliopisto

E. Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli) 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Sini Pirskanen
Aika
15.6.2017 - 17.11.2017
Ilmoittautuminen alkaa
20.9.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa ruotsinkielisen kirjallisuuden kulttuurisen monipuolisuuden
• kykenee keskustelemaan ohjatusti ruotsin kielellä lukemiensa kirjojen ja katsomiensa elokuvien sisällöstä
• osaa ilmaista ajatuksiaan lukemastaan ja analysoimaan lukemaansa kaunokirjallisuutta ruotsin kielellä myös kirjallisesti.

Sisältö Luetaan neljä ruotsinkielistä kaunokirjallista teosta ja katsotaan elokuvia.

Suoritustapa
Luennot ja harjoitukset 56 t. Itsenäistä työskentelyä 81 t. Keskusteluharjoituksissa läsnäolovaatimus (80 %).

Toteutustavat

Harjoituksissa luetaan kirjoja ja katsotaan ruotsalaisia elokuvia, joiden perusteella käydään keskustelua ohjatusti. Aloitusluento to 15.6. klo 16-19, jossa jaetaan kirjallisuus, sen jälkeen perjantaisin 18.8.-17.11., klo 16.30-19.45.


Arvosteluperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä 4 esseetä: 2 kirjan perusteella ja 2 elokuvien perusteella.
Luennoilla ja harjoituksissa jatkuva arviointi.


Arvostelu 0-5.

Opettaja  Sini Pirskanen FM

Kirjallisuus 

Kirjallisuutta ja elokuvia.

Lisätiedot
Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.