Jyväskylän kesäyliopisto

F. Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli) 4 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Pirjo Lehtonen
Aika
12.6.2017 - 12.8.2017
Ilmoittautuminen alkaa
20.9.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tuottaa erityylistä asiaproosaa sujuvalla ja selkeällä ruotsin kielellä

  • osaa kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi

  • osaa muokata ja korjata omia tekstejään

  • tuntee kirjoittamiseen liittyviä sääntöjä ja normeja (esim. oikeinkirjoitus, kielioppi, jäsentely, välimerkkien käyttö ja lyhenteet) ja osaa etsiä tietoa eri kirjoittamiseen liittyvistä oppaista, esim. Svenska skrivregler –kirjasta

  • tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet ja vaatimukset.

Sisältö
Opintojakso koostuu luennoista (kurssikirjallisuuden Svenska skrivregler, Skrivprocessen:  teori och tillämpning pohjalta) ja kirjallisista harjoituksista. Jokainen opiskelija kirjoittaa kurssilla mm. luentopäiväkirjan, mielipidekirjoituksen, referaatin, työhakemuksen sekä ansioluettelon ja lyhyehkön tieteellisen kirjoitelman. Opiskelija saa palautetta kirjallisista tuotoksistaan ja muokkaa sekä korjaa tekstejään.

Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille (läsnäolo 80 %). Kontaktituntien luennot ja harjoitukset 24 t, itsenäinen työskentely 84 t. Opiskelija työstää kurssilla kirjoittamistaan teksteistä portfolion.

Toteutustavat
Luentoja ja harjoituksia 3 t viikossa.

ma 12.6 klo 16-19
ti 13.6 klo 16-19
ma 19.6 klo 16-19
ti 20.6 klo 16-19
pe 11.8 klo 16-19
la 12.8 klo 9-12

Arvosteluperusteet  

Jatkuva kirjallinen arviointi ja portfolio.

Arvostelu

Arvostelu 0-5.

Opettaja

Pirjo Lehtonen FM                   

Kirjallisuus
Svenska skrivregler (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden) (uusin painos).
Siv Strömquist: Skrivprocessen: teori och tillämpning (2007).

Opettajan jakama opetusmateriaali

Lisätiedot

Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.