Jyväskylän kesäyliopisto

B. RUOTSIN KIELEN PERUSOPINNOT 30 op, vuosi 2017

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettajat Sini Pirskanen, Kirsi Toivonen ja Pirjo Lehtonen
Aika
1.1.2017 - 31.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
20.9.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
5.2.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Vielä ehdit mukaan, aloitus on siirretty vuoden 2017 alkuun.

Svenska är ett lätt, enkelt och användarvänligt språk - eller hur? Ruotsin perusopinnot tarjovat vahvan pohjan niin oman osaamisensa vahvistajille kuin myös esimerkiksi opettajille jotka opettavat ruotsia peruskouluissa.

 Järjestämme ruotsin kielen perusopintojen opetuksen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston fiosofien tiedekunnan  humanistisen koulutusalan kanssa.
 

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
• pystyy sekä suullisesti että kirjallisesti tuottamaan kieliopillisesti hyväksyttävää ja asiayhteyteen sopivaa ruotsin kieltä
• ääntää ruotsia luontevasti

Ruotsin perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä kieliopin ja kielitieteen keskeiset käsitteet ja selittää lingvistisiä ilmiöitä niitä käyttäen
• pystyy lukemaan itsenäisesti kaunokirjallisuutta nykyruotsiksi sekä luonnehtimaan ja analysoimaan sitä sisällöllisesti ja kielellisesti
• osaa kertoa ruotsalaisesta kielialueesta, sen historiasta, kulttuurista, maantieteestä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä

Kaikki ruotsin kielen perusopintojen opintojaksot ovat pakollisia. Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus (30 op) painottuu peruskielitaidon luomiseen. Perusopinnot ovat sekä pää- että sivuaineopiskelijoille saman laajuiset. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan vain opintokokonaisuuteen.

VALINTAKOE
Opintoihin hakevat osallistuvat valintakokeeseen ma 19.12. klo 16-18. Ilmoittautumisia valintakokeeseen pyydetään kesäyliopiston toimistoon kesayo@jyu.fi . Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saavutettava vähintään 24 pistettä. Maksimipistemäärä on 56. Opiskelijaryhmään otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Ohjeita ja vinkkejä valintakokeeseen osallistuville

Opintoihin otetaan enintään 20 opiskelijaa.


Ruotsin kieli, perusopinnot (30 op) - 2132230
A. Kielitaito-opinnot (16 op)
2132207 Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) 3 op
2132208 Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 1, 3 op
2132209 Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli), 4 op
2132203 Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli), 6 op
B. Kielitieteelliset opinnot (5 op)
2132210 Ruotsin kielioppi 1, 5 op
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot (9 op)
2132211 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli), 4 op
2132206 Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli), 5 op


Arvosteluperusteet
Kokonaisuuden loppuarvosanan määrää osasuoritusten keskiarvo painotetun keskiarvon perusteella humanistisen osaston opinto-oppaassa  esitetyllä tavalla.

Opintomaksut yhteensä 1300 euroa. Kesäyliopiston opintomaksut 1230 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 615 euroa) ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 70 euroa. Kesäyliopiston opintomaksut voi maksaa kolmessa  410 euron suuruisessa erässä. Erissä maksusta voi olla yhteydessä koulutussihteeri Hanna Rajalaan p. 044 760 3730, hanna.rajala@jyu.fi

Ilmoittautuminen opintoihin ja kokeeseen viimeistään 12.12. Ilmoittautumisia otetaan vastaan vain opintokokonaisuuteen. Opintoryhmään otetaan enintään 20 opiskelijaa.

 

 

Näytä kaikki kurssit.