Jyväskylän kesäyliopisto

B. Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
19.1.2018 - 20.4.2018
Ilmoittautuminen alkaa
10.8.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
8.1.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
60,00 €

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintona.

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet –opintojakso (4 op) on osa ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopintokokonaisuutta (25 op), Ergonettiä. Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -opintojakso antaa nimensä mukaisesti avaimet ergonomian ja työhyvinvoinnin nykytilanteen selvittämiseen, työturvallisuuden kehittämiseen, työkuormituksen optimoimiseen, työssä jaksamisen edistämiseen ja ergonomian parantamiseen.
Opinnot toteutetaan yhteistyössä todellisen työpaikan kanssa. Työpaikan henkilöstölle tai henkilöstöryhmälle suoritetaan kysely, jonka pohjalta laaditaan laaja-alainen työhyvinvointisuunnitelma.

Opinnot on tarkoitettu kaikille työhyvinvoinnista ja ergonomiasta kiinnostuneille, mutta ne sopivat myös ammatillisiksi opinnoiksi erityisesti työsuojelun ja terveydenhuollon tehtävissä toimiville. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä ergonomian, työkyvyn sekä työkykyä ja työhyvinvointia tukevan toiminnan peruskäsitteet.

Koulutuksen sisältö:
Opintojaksolla selvitetään työpaikan ergonomian ja työkykyä ylläpitävän toiminnan edellytyksiä ja kehittämistarpeita sekä laaditaan työpaikalle kehittämissuunnitelma ns. kehittämissyklin avulla.

Toteutustapa:
Monimuoto-toteutuksessa opinnot alkavat lähitapaamisella (4 t), jossa johdatellaan aiheeseen ja ohjataan verkkotehtävien suorittamiseen (Moodle). Itsenäistä vekkotyöskentelyä n. 3 kk. Loppuseminaaripäivä (4 t), jossa esitellään oppimistehtäviä eli työpaikkojen kehittämissuunnitelmia.

Suoritustapa:
Mittaukset työpaikalla; työntekijöiden taustatiedot, työpaikan kokonaistilanteen arviointi. Harjoitustyö ja osallistuminen verkkokeskusteluun; virittäytyminen (1 kommentti), teemakeskustelu (kommentti ja kommentointi), arviointi (1 kommentti).
Tehtävät suoritetaan todellisessa työpaikassa (henkilömäärä mielellään yli 5). Kohdetyöpaikka on hyvä olla sovittuna opintoja aloitettaessa.

Ajankohta: Aloitusjakso pe 19.1. ja päätösseminaari pe 20.4. 2018 klo 17-20.30. Lähijaksoilla ohjaajana toimii Merja Mäkitalo.

Kirjallisuus:
Verkossa oleva oppimateriaali ja vähintään yksi harjoitustyöhön liittyvä ulkopuolinen lähde.

Opettaja: TtT, Eur.erg. Susanna Järvelin-Pasanen.

Arviointi:  Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintomaksut:
Kesäyliopiston opintomaksu 60 euroa JA UEF:n opintomaksu 40 euron. Opintomaksut maksetaan verkkopankissa erikseen. Kesäyliopistoon ilmoittautuneet saavat ohjeet UEF:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen. UEF:n opintomaksu maksetaan rekisteröitymisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen kesäyliopistoon viimeistään 8.1.

 

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.